Sākot no jūnija, AS ''Sadales tīkls'' veiks elektrolīniju trašu tīrīšanu

29/05/2019

Lai uzturētu elektrolīnijas drošā stāvoklī un nodrošinātu elektroenerģijas piegādi klientiem, AS “Sadales tīkls” regulāri novērtē trašu stāvokli un, ja nepieciešams, attīra no kokiem, koku zariem un krūmiem.

Sākot no jūnija mēneša līdz pat gada beigām Stopiņu novadā tiks veikta elektrolīniju trašu tīrīšana, atbildīgais par darbu veikšanu ir AS “Sadales tīkls”. Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem, atrodoties elektrolīniju trašu tuvumā darbu veikšanas laikā.

Stopiņu novada dome