Par satiksmes ierobežojumiem Garajā ielā

29/04/2019

Ņemot vērā būvdarbus objektā  "Jaunas ielas izbūve no Lubānas ielas līdz Rīgas pilsētas robežai ar pieslēgumu Garai ielai un SIA "Izoterms" piebraucamajam ceļam Stopiņu novadā" ceļu būves firma  SIA "BINDERS", reģ.nr. 4003164644, informē, ka:

* naktī no 2019.gada 3.maija līdz 4.maijam (no plkst.21:00 līdz 7:00) veiks būvdarbus Lubānas un Garās ielas krustojumā. Minēto būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi.

* naktī no 2019.gada 10.maija līdz 11.maijam  (no plkst.21:00 līdz 7:00) ir plānots veikt atsfaltbetona virskārtas ieklāšanas darbus pilnā platumā jaunizbūvētajai ielai, tādēļ uz būvdarbu laiku satiksme tiks pilnībā slēgta posmā no Lubānas ielas līdz trases beigām. Šāda rīcība nepieciešama, lai asfaltbetona virskārtu ieklātu pilnā ielas platumā un nodrošinātu augstāku kvalitāti ieklātajai kārtai.

Lūdzam ar sarpatni izvērtēt radušos situāciju!

Ar cieņu
Ceļu būves firma SIA "Binders"