Par apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu mājām pirms apkures sezonas

02/10/2017

PA “Saimnieks” informē, ka par apkures sezonas uzsākšanu lemj daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki vēlas sākt apkures sezonu ātrāk tad, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras apsaimnieko PA “Saimnieko”, apkure tiks pieslēgta – pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku lēmumu. P/A “Saimnieks” jāiesniedz:

  • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, sasaucot kopsapulci vai veicot aptauju, nosakot vēlamo apkures sezonas uzsākšanas datumu.
  • Pilnvarotās personas rakstisks iesniegums, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar kopsapulces lēmumu (protokolu) ir izvēlēta pilnvarota persona, kurai ir tiesības noteikt apkures sezonas sākuma un beigu datumu.

Aptaujas protokola paraugs.

Apkure dzīvojamai mājai tiks pieslēgta – ja vairāk nekā 50% dzīvokļu īpašnieku būs izteikuši vēlmi par apkures sezonas uzsākšanu.

Ja dzīvokļu īpašnieki nebūs lēmuši par apkures sezonas uzsākšanu, tad daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pakāpeniska pieslēgšana apkurei tiks uzsākta, ja vidējā diennakts āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas būs zemāka par +8 C un ja dzīvokļa īpašnieki nebūs nolēmuši savādāk.

PA   „Saimnieks”  administrācija