Informācija vēlētājiem par 13. Saeimas vēlēšanu norisi 6. oktobrī

04/10/2018

Stopiņu novadā izvietoto vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laiks pirms vēlēšanu dienas:
Pirmdien 1. oktobrī no plkst. 17.00-20.00;
Otrdien 2. oktobrī no 8.00-11.00;
Trešdien 3. oktobrī no pulksten 17.00-20.00; 
Ceturtdien 4. oktobrī no pulksten 9.00-12.00; 
Piektdien 5. oktobrī no pulksten 10.00-16.00.

Pirms vēlēšanām, katrā vēlēšanu iecirknī, varēs iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem un balsošanas kārtību.

Vēlēšanu diena – 6. oktobris, sestdien, no pulksten 7.00-20.00.

Stopiņu novada vēlēšanu iecirkņi:
Iecirknis Nr. 798 (Institūta iela 1, Ulbroka, Ulbrokas kultūras namā);
Iecirknis Nr. 799 (“Internātpamatskola”, Upeslejas);
Iecirknis Nr. 800 (Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Gaismas internātpamatskola).

Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei nelieto vēlētāju reģistru. Balsotājus reģistrē vēlēšanu iecirknī, izdarot atzīmi vēlētāja pasē.

Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 2018. gada 25. septembra līdz 2018. gada 6. oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība. (informācija pieejama https://www.cvk.lv/pub/public/32014.html )

Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, organizē balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī iepriekš minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobra plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesnieguma paraugs.

Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama. Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz pulksten astoņiem vakarā.

Ar deputātu kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām var iepazīties arī Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: https://sv2018.cvk.lv/pub/CandidateLists 

Stopiņu novada dome 13. Saeimas vēlēšanu dienā 2018. gada 6. oktobrī nodrošinās autobusu uz vēlēšanu iecirkni Upeslejās -

no Cekules:
izbraukšana plkst. 9:45 Cekule
plkst. 10:00 Līči
plkst. 10:05 Upeslejas pie veikala
Gala pieturvieta Upesleju iecirknis Nr. 799 – Upesleju internātpamatskola

no Līčiem: 
izbraukšana: plkst. 12:00
Autobusa sākuma pieturvieta: c. Līči, laukumā pie veikala “Melnais suns”,
Autobusa galamērķa pieturvieta: Upesleju iecirknis Nr. 799.

no Sauriešiem:
izbraukšana: plkst. 14.00.
Autobusa sākuma pieturvieta: c. Saurieši, autobusa galapunkts.
Autobusa galamērķa pieturvieta: Upesleju iecirknis Nr. 799.

Pēc balsojuma veikšanas, tiks nodrošināts autobuss mājupceļam.
 

E. Rozenbaha-Kalniņa
Stopiņu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja