Informācija par Pašvaldības policijas fiksētajiem pārkāpumiem jūlijā

02/08/2017

Jūlijā Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 192 notikumiem. 

Sastādīti 26 administratīvo pārkāpumu protokoli.

Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 9 administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.

Izskatīti 6 fizisku un juridisku personu iesniegumi.

Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 13 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus