Informācija par Pašvaldības policijas fiksētajiem pārkāpumiem augustā

01/09/2017

Augustā Pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 167 notikumiem. 

Sastādīti 33 administratīvo pārkāpumu protokoli.

Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 6 administratīvo pārkāpumu protokoli-lēmumi.

Izskatīti 10 fizisku un juridisku personu iesniegumi.

Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 10 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, izmantojot Stopiņu novada pašvaldības policijas materiālus