Apritējuši 10 gadi, kopš Stopiņu novadā izveidota piemiņas vieta represiju upuriem

18/06/2019

2009. gada 13. jūnijā Stopiņu novadā Ulbrokas Meža kapos svinīgi tika atklāta piemiņas vieta represijās cietušajiem “Okupācijas upuriem 1940-1991”.

Piemiņas vietas centrālais tēls ir māte ar lūgšanā saliktām rokām un krusts, kā simbols mūžībā aizgājušajiem. Skulptūra veidota no ozola koka, tās autori ir tēlnieki Ivars Rūrāns un Aigars Rūrāns. Materiāls skulptūrai – ozols, nācis no Ilmāra Alberta Lūša, bijušā ilggadējā Stopiņu pagasta priekšsēdētāja, saimniecības. Ilmārs Alberts Lūsis ir bijis viens no tiem, kas savulaik uzrunāja represētos un aicināja dibināt biedrību, un izteica atbalstu piemiņas vietas veidošanai novadā. Piemiņas vietas arhitektonisko risinājumu izstrādāja mūsu novadnieks,  arhitekts Elmārs Orniņš. 

Šogad, 2019. gada 14. jūnijā, piemiņas pasākumā godasardzē, plecu pie pleca, stāvēja Ulbrokas vidusskolas jaunsargi pilnā sastāvā, vadītāja Riharda Rozenbauma vadībā un Zemessardzes veterāni, vadītāja Ulda Rumbas vadībā.

Atklājot piemiņas brīdi, Evaņģēliski luteriskās Biķeru draudzes mācītājs Aleksandrs Bite nolasīja represēto atmiņu pierakstus. Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, uzrunājot klātesošos, izteica līdzjūtību visiem par zaudētajiem tuviniekiem padomju represiju laikā un ar klusuma brīdi aicināja godināt viņu piemiņu.

Ojāra Vācieša dzeju lasīja Stopiņu novada amatierteātra “Dille” dalībnieks Uldis Bērziņš, tas spilgti raksturoja šo brīdi. Par represijām, kā par skaudru netaisnīgumu, kas nodarīta mūsu tautai, izteicās Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris, pulkvežleitnants Juris Čudo, pastāstot to, kā šobrīd ir mainījusies likumdošana valstī un aizsardzības spēku rīcības iespējas dažādās apdraudējuma situācijās. Tenors Guntars Ruņģis radīja patriotiski svinīgu noskaņu, ar sirsnīgo dziedājumu un aicinot visus klātesošos dziedāt līdzi. Par to, ka gandrīz katrā latvieša ģimenē kāds piederīgais ir piedzīvojis izsūtījumu, atgādināja Jānis Pumpurs, daloties savās atmiņās. Stopiņu novada Politiski represēto biedrības vadītāja Māra Zebauere nolasīja Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres vēstuli. Tēlnieki Ivars un Aigars Rūrāni dalījās savās atmiņās par to kā tapusi ideja skulptūrai un pati skulptūra, un ka piedzīvotās dažādas diskusijas piemiņas vietas izveidošanas laikā.

Kopš piemiņas vietas izveidošana, katru gadu represiju upuru piemiņas dienās – 25. martā un 14. jūnijā, šeit pulcējas Stopiņu novadā dzīvojošie represētie. Pateicoties Stopiņu novada Politiski represēto biedrības aktīvajai darbībai, netiek aizmirsts neviens represētais, kurš dzīvo Stopiņu novadā. Ikdienā notiek saziņa, biedrības vadītāja apciemo savus biedrus, palīdz dažādos jautājumos un darbos. Katru gadu biedrība organizē ekskursijas uz Likteņdārzu un citiem pasākumiem. Stopiņu novada Politiski represēto biedrība ir piedalījusies Likteņdārza tapšanā gan ar zemes un akmeņu ziedojumiem, gan ozola stādījumu Likteņdārza ozolu godasardzē. Biedrība aktīvi darbojas Latvijas politiski represēto apvienībā un katru gadu piedalās salidojumā Ikšķilē, kur sabrauc politiski represētie no visas Latvijas. Kopā ar fondu “Sibīrijas bērni” biedrība ir piedalījusies dokumentālo materiālu tapšanā, dodoties ekspedīcijās uz izsūtījuma vietām Sibīrijā. Stopiņu novada pašvaldība izteica pateicību biedrībai un tās vadītājai Mārai Zebauerei, par līdzdalību norisēs Stopiņu novadā un jaunatnes iesaitē sabiedriski nozīmīgos pasākumos. Sakām paldies ikvienam biedrības biedram par nesavtīgo atbalstu biedrības darbā un novada pasākumos. Dalība katrā atceres pasākumā, katrā braucienā uz Likteņdārzu, katrā salidojumā ir dzīva vēstures stunda.  

Pateicības vārdi tika teikti arī piemiņas vietas skulptūras izstrādātājiem un izgatavotājiem -tēlniekiem Ivaram Rūrānam un Aigaram Rūrānam, piemiņas vietas ierosmes devējiem un ozola ziedotājiem – Ilmāra Alberta Lūša ģimenei, par stiprinājumu novada iedzīvotājiem un sadarbību ar pašvaldību - mācītājam Aleksandram Bitem, arhitektam Elmāram Orniņam, par ilggadēju atbalstu represēto biedrības darbā bijušajam Stopiņu novada domes priekšsēdētājam Jānim Pumpuram, pateicība arī kapu pārzinei Silvijai Mazurei par piemiņas vietas ikdienas uzturēšanu kārtībā.

Paldies visiem par piedalīšanos piemiņas vietas represijās cietušajiem izveidošanas 10. gadadienas pasākumā.

Piemiņas pasākuma fotogalerija: https://stopini.lv/lv/galerijas/represeto-pieminas-vietas-izveides-10-gadadiena-525