Dzejnieka mājas gars jeb Pētera Brūvera dzīves laika noskaņa

18/09/2020

Manas mājas bēniņos,
Dzīvo mājas gars,
Viņš ir ļoti lādzīgs, 
Viņš ir mājas sargs. (Pēters Brūveris)

Stopiņu novadā tradicionāli ikgadējais Dzejas dienas pasākums interesentus vieno dzejnieka mājās “Kalēji”, kur ik gadu tiek uzturēta dzejas lasījumu tradīcija, kas piesaistīta Raiņa dzimšanas un miršanas atcerei. Dzejas tikšanās mēnesis – septembris atkal ir klāt.

Šogad tika lasīta novadnieka Pētera Brūvera dažādu gadu dzeja un mēlīšu tipa mūzikas instrumenti radīja īpaši lirisku gaisotni. Vakara noskaņa ir emocionāli vēstoša - vieta, rudens, cilvēki, mūzika un dzeja  neatstāj vienaldzīgus tos, kas plašā pulkā nākuši to saklausīt. 

Sestās Dzejas dienas “Kalējos” ir laikā un saskaņā ar novada dzejnieka Pētera Brūvera radīto. Savulaik literatūrkritiķe Ruta Veidemane astoņdesmito gadu jaunās paaudzes dzejniekos, saskatīja “tieksmi” apšaubīt un pārbaudīt līdz tam par stabili atzītos vērtību kritērijus, “tā ir paaudze,” tostarp, Pēters Brūveris, Amanda Aizpuriete, Klāvs Elsbergs, Guntars Godiņš, Egīls Zirnis, “kas mantojumā nereti saņēma labiekārtotus dzīvokļus, bet nesakārtotas dzīves”, rakstniecības laikā uzdodot jautājumu vai “mēs esam gatavi tam, kam esam aicināti”. 

Vakara gaitā vēlējāmies saprast - Kas ir dzejnieks dzīves laikā? 

Publiskais dzejas lasījums “dzejnieks ir ar paātrinājumu krītoša augšāmcelšanās” (P. Brūveris) Ulbrokas amatierteātra “Dille” sagatavotajā priekšlasījumā ne tikai iedzīvināja autora tekstu, bet dziļdomīgi atklāja dzejnieka filozofisko dabu – inteliģenci, absolūto valodas dzirdi un prāta-domas ticamību. Paldies aktieru kolektīvam un vadītājam Indulim Smiltēnam par pētnieka garu runas un teksta lasītpriekam.

Arī mūzika dzejnieka dzīvē un daiļradē arvien ir klātesoša. Neiztrūkstoši skan noskaņu mūzika. Šoreiz muzicē Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas bijušie skolas akordeona klases absolventi. Akordeonistu ansamblis “Akcents” ar izcilo vadītāju Anitu Riekstu ienes empātīju un līdzi just prasmi, radot plašu pārdzīvojuma un prieka lauku.

“Kalējos” valda īstens mājas gars un ir Dzejas dienas tuvības svētki. Draudzīgums attaisnojās pozitīvi uzlādējošā noskaņā, dzejas vārda un klausītāju kopības izjūtā. Tekstam un mūzikai savstarpēji mijoties, rodas Pētera Brūvera dzīves laika noskaņa. Atklājot dzejas dzīvības saknes, sajutām mums veltītus vārdus, domas un vērtības.  

2020. gada Autogrāfu kartiņa ikvienam sniedz iespēju iegūt parakstu atmiņai par tikšanos Dzejas dienas pasākumā. Tradicionāli tiek pasniegtas koktēlnieka Jāņa Grazdanoviča darinātas kalēja mājas balvas māksliniekiem un atbalstītājiem.

Laika un telpas sajūtās ir gandrīz astoņdesmitie gadi un ir skaidrs, no kurienes atnāk dzeja un dzejotprieks? Turpinu domāt - no Ivetas un Pētera mīlestības, jaunības un ideāliem. Pēters Brūveris tolaik apgūst zinības foto studijā “Īriss” un studē Jāzepa Vītola Latvijas valsts Konservatorijā masu pasākumu režisoru kursā. 

Paldies Ivetai Brūverei par viesmīlību un dzīves stāstu. Interesantākais rodas tad, kad tu, it kā sīku lietu, salīdzini ar veselumu. Kur un kā tika sarakstīts konkrētais dzejolis? Kas ir poētu nakts?  Kādas ir dzejnieka iedibinātās balvas? Piekritīsiet, cik tas ir liels stāsts! 

Ar domu par stāstiem un dzejas lasījumiem citugad, atgriežamies ikdienas darba gaitās.

Lai arī šis gads ir no tiem, kas pulcēšanās vietās ieviesis piesardzības pasākumus, Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs ir pateicīgs par ikviena apmeklētāja klātbūtni un līdzdalību. Tā ir daļa no mūsu pasaules un ilgošanās dzejas virzienā. Tāpat kā pasākuma vietas pārradīšana, atbilstoši iecerei. Paldies Dainai par pasākuma vietas iekārtošanu un instalācijām mežmalas ainavā.

Notikuma vizuālais materiāls vērojams tīmekļa vietnē https://stopini.lv/lv/galerijas/dzejas-dienas-stopinu-novads-2020-597 Fotogrāfiju autores Daina Kalmane un Inese Skrastiņa.

Raksta autore Daiga Brigmane
2020. gada 18. septembris