• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Izglītība
  • /
  • Upesleju sākumskola aicina uz atvērto durvju dienām 2. un 3. jūnijā! Notiek aktīva 1. -3. klašu skolēnu uzņemšana!

Upesleju sākumskola aicina uz atvērto durvju dienām 2. un 3. jūnijā! Notiek aktīva 1. -3. klašu skolēnu uzņemšana!

19/05/2020

Bērnudārza vecāko grupiņu bērnu vecāki un šā brīža 1.-2. klašu skolēnu ģimenes tiek aicinātas uz Upesleju sākumskolas atvērto durvju dienām šā gada 2. un 3. jūnijā, lai iepazītos ar sākumskolas vērtībām, personālu, skolotājiem un piedāvājumu jaunajam 2020./2021. mācību gadam. Skolu apskatīt būs interesanti arī bērniem!

Domājot par ģimeņu ērtībām, atvērto durvju dienas tiek organizētas divās darba dienās un dažādos darba laikos. Otrdien, 02. jūnijā, skolā tiks uzņemti apmeklētāji no 10:00-13:00 un trešdien, 03. jūnijā, skolā gaidīs viesus no 16:00-19:00. Uz vietas būs iespējams arī aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu 1., 2. un 3. klasē.

Tiek aicināti arī tuvējo novadu vecāki!

Sekojot saistošajiem noteikumiem, uz pirmo klasi pirmie rindas kārtībā ir attiecīgā novada bērni, tomēr, protams, tas neizslēdz iespēju, ka pieteikties un iestāties var arī citu novadu, citu pašvaldību bērni. Pēc skolas administrācijas teiktā, aktīvu interesi izrāda gan Rīgas, gan Pierīgas novadu vecāki. Jo īpaši Rīgas reģiona ģimenēm, kuras dzīvo Juglas, Dreiliņu un Ulbrokas apkārtnē, Upesleju sākumskola ir konkurētspējīga alternatīva, kas piedāvā ne vien augstas kvalitātes izglītību, bet arī plašu interešu izglītības programmu, pagarinātās dienas grupas, aktivitātes bērniem svaigā gaisā un dabas tuvumu.

Upesleju skolā tiek sekmēta un attīstīta kompetenču izglītība

Upesleju pamatskola ir arī viena no tām 100 izglītības iestādēm Latvijā, kuras Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis dalībai mācību satura aprobācijā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros. Tās ir pirmās pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plāno un sadarbojas, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Mācības skolotājiem notika divu gadu garumā, un viņi regulāri tikās, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamās kompetences - kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu, vispārējā izglītībā - bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai ir izstrādāts un pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā.

Jau iepriekš tika ziņots, ka šā gada 22. janvārī Stopiņu novada domes sēdē tika lemts veikt Upesleju pamatskolas tipa un veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu no 1. līdz 6. klasei. Sākumskola turpinās realizēt pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas, un jau šajā 2020./2021. mācību gadā tiks uzņemti skolēni no 1. līdz 3. klasei.

Pirmsskolas vecāko grupiņu bērnu vecāki un tuvumā dzīvojošās ģimenes tiek aicinātas apsvērt iespēju jau ar šā gada septembri turpināt mācības Upesleju sākumskolas 1. klasē. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1., 2. un 3. klasē tiek organizēta gan elektroniski, gan personīgi izglītības iestādē. Sīkāka informācija pa tālruni: +371 67956088 vai mājaslapā: www.upeslejuskola.lv.

 

Papildu informācijai:

Skolas administrācija
+371 67956088  
skola@upeslejuskola.lv

www.upeslejuskola.lv