Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atskats uz padarīto

17/12/2020

Aiz loga jau klauvē gada skaistākie svētki – Ziemassvētki, un pienācis laiks apskatīties uz šajā mācību pirmajā pusgadā paveikto.

Paldies zvaigznēm, kuras veiksmīgi salikās tā, lai mūzikas nodaļas individuālās mācību stundas notiktu klātienē līdz pat mācību pusgada beidzamajai dienai! Nedēļu pirms semestra vērtējumu izlikšanas skolā norisinājās eksāmenu un pārbaudījumu laiks, lai pedagogiem un audzēkņiem pēdējā mācību nedēļā būtu laiks nodoties aktīvi radošajam procesam- Ziemassvētku video koncerta filmēšanai, kuru cītīgi montēs kopā skolotājs Kaspars, lai jau svētku nedēļā nosūtītu vecākiem šo skaisto mirkļa  prieka baudījumu.

Jau pirmais pusgads nesis mūsu skolas vārdu Latvijā un pasaulē ar pirmajiem panākumiem konkursos – Kārļa Štrāla XX Starptautiskajā  konkursā  «Jaunais flautists» 7. Flautas klases audzēkne Anete Duntava (skolotāja Daina Treimane) ieguva 1. vietu.

IV Sitaminstrumentu spēles solistu konkursā «Amber Percussion»  7. Sitaminstrumentu klases audzēknis Henrijs Gustavs Magons (skolotājs Mikus Bāliņš) ieguva 1. vietu. Jāpiebilst, ka šis bija pirmais attālinātais konkurss, kurā vajadzēja iesūtīt video materiālu. Priecājamies par Henrija panākumiem attālinātajā konkursā un, pateicoties mūsu pašvaldības atbalstam, esam tikuši arī pie sen kārotā un ļoti nepieciešamā mūzikas instrumenta sitaminstrumentu klasē – marimbas!  Marimbas iegāde ir papildus stimuls un motivācija sitmanistrumentu klases audzēkņiem cīnīties un startēt konkursos ar labiem rezultātiem, piesakot sevi kā konkurētspējīgus jauniešus!

Savukārt Latvijas Mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursā «Pils. Sēta. Pilsēta» VPM 7. kursa audzēknis Tariels Alijevs (skolotāja Dace Balode) ieguva 2. vietu. 

No sirds lepojamies ar audzēkņu un pedagogu panākumiem! 

Bet, paralēli klātienes individuālajam mācību procesam, nenogurstoši un enerģiski strādāja arī Mūzikas teorijas skolotājas un Mākslas nodaļas skolotāji, lai maksimāli kvalitatīvi nodrošinātu attālināto mācību procesu. Saņemot no vecākiem atgriezenisko saiti par attālinātā mācību darba norisi, tika veikta vecāku anketēšana, kuras rezultātu apkopojums norāda uz to, ka lielākā daļa respondentu attālināto mācību procesu vērtē kā ļoti labu, saprotamu,  un uzdoto darbu apjoms bijis piemērots. Kā traucējošo faktoru attālinātajām mācībām vecāki norāda uz bērnu vientulības sajūtu, vides neesamību, socializēšanās ierobežojumiem, nedrošību un nepārliecinātību par sevi, motivācijas trūkumu u.c.  Mazākā  vecāku daļa,  anketā izteica neapmierinātību ar attālināto mācību procesu. Izvērtējot vecāku aptaujas rezultātus, skolotāji strādās pie attālināto mācību metožu pilnveides. 

Šogad Skolas audzēkņi kopā ar vecākiem un skolotāji vienojās labdarības akcijā, atbalstot organizācijas “ Bērnu draugi” iniciatīvu dāvināt Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļas mazajiem pacientiem dāvaniņas drosmei, kuras viņi saņem par katru jaunu, izcīnītu uzvaru pār sarežģītajām un nereti sāpīgajām medicīniskajām manipulācijām. Lielā dāvanu kaste ar neskaitāmā grāmatiņām, krāsojamām grāmatiņām, lego, puzlēm, zīmuļiem, flomasteriem un mašīnītēm, dzīvnieciņiem un citām skaistām, ar mīlestību sarūpētām dāvaniņām, 7. decembra rītā tika nogādāta Bērnu slimnīcā Vienības gatvē.

Jau trešo gadu Ziemassvētku laikā mūsu skolā viesojās Salaspils ROTARY CLUB pārstāvji - kluba prezidents Viktors Tihomirovs un Iveta Ose, lai dāvinātu stipendiju skolas  audzēkņiem sava talanta izkopšanai.

Rotary ir organizācija, kas visā pasaulē vieno ap 1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju. Rotary biedri īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus prfesionālās ētikas principus, veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Rotary organizācijas moto ir “ Pašaizliedzīgi kalpot!”. 

Šajā gadā  Salaspils Rotary kluba motivējošo stipendiju sava talanta izkopšanai un Atzinības rakstu “ Par sasniegumiem mācībās, mūzikā/mākslā un sabiedriskajā darbā”  saņēma 8. klavieru klases audzēkne Kristiāna Bērziņa un VPM 7. kursa audzēknis Tariels Alijevs.

Paldies visiem par ieguldīto darbu, sapratni un līdzcietību, sirds labestību un darba sparu gan mācībās gan mācot!

Lai skaisti un skanīgi, sirdī balti un tīri Ziemassvētki! 

 

Žanna Stankeviča
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktore