Stopiņu novadā pašvaldības izglītības iestādes gatavas jaunajam mācību gadam

28/08/2020

Jauno 2020./2021. mācību gadu Stopiņu novadā uzsāks četras vispārējās izglītības iestādes - Ulbrokas vidusskola, Stopiņu pamatskola, Upesleju sākumskola, Gaismas pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde - “Pienenīte”. Profesionālās ievirzes izglītību novadā īstenos Ulbrokas mūzikas un mākslas skola.

27.augustā Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas vadītāja Daiga Brigmane, Domes deputāti Aldis Grunde, Ritvars Ziedonis, Sergejs Galajevs, Normunds Balabka un Izglītības darba speciāliste Vija Tomiņa apmeklēja visas pašvaldības izglītības iestādes, lai iepazītos ar gatavību mācību procesa uzsākšanai klātienē.

Kaut arī katrai iestādei  ir sava specifika, visu izglītības iestāžu vadība un to darbinieki ir ieguldījuši lielu darbu, lai jaunajā mācību gadā audzēkņi varētu pilnvērtīgi apgūt mācību programmu. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, skolās iegādāts jauns aprīkojums klasēm, labiekārtotas teritorijas, skolotāji papildinājuši materiāli tehnisko bāzi, pārskatījuši jaunās prasības mācību pieejā un skolēniem sasniedzamos rezultātus.

Uzsākot jauno mācību gadu, visi pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un pirmsskolas vecuma bērni tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, 1.klašu skolēni, uzsākot skolas gaitas, saņem “pirmklasnieka komplektu”- rakstāmpiederumus, papīru, krāsas un citus skolā nepieciešamos mācību materiālus.

Pirmskolas izglītības iestādē “Pienenīte” atjaunotas nojumes rotaļu laukumos, pārkārtotas grupiņas. Četras grupas iestādē uzsāks jaunu darba modeli - grupā mācību procesu īstenos viena skolotāja un divi skolotāju palīgi.

Ulbrokas vidusskolā šajā mācību gadā ar 1.-6.klasēm strādās klātienē, 7.-12.klasēs realizēs B modeli mācību procesa īstenošanā, kas nozīmē, ka no 7.-12.klasei 50% no mācību laika mācības notiks attālināti. Skolā veikti nepieciešamie remontdarbi, pārveidotas garderobes, katras klases skolotājs padomājis par bērnu drošību skolā un to, lai mācību process būtu interesants.

Stopiņu pamatskolā jaunajai administrācijai būs izaicinājums strādāt ar sākumskolas klasēm klātienē - realizējot mazākumtautību programmās jauno pieeju mācību saturam, un 7.-9.klasēm nodrošinot B modeli mācību procesa īstenošanā. Skolas pedagogi ir optimistiski noskaņoti un  gatavi darbam. Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupas turpinās bērnu apmācību, ievērojot kompetenču izglītības saturu, daudzas aktivitātes piedāvājot izbaudīt ārā - laukumos un blakus esošajā teritorijā.

Upesleju sākumskola, kura vasarā piedzīvoja reorganizāciju, pilnībā gatava strādāt klātienē - telpas ir atjaunotas, skolotāji pozitīvā noskaņojumā gaida jaunos sākumskolas klašu audzēkņus. Pirmsskolas grupas skolā turpinās iesāktos izglītības procesus, īstenojot individuālo pieeju bērniem. Upesleju sākumskolā uzsākti pārbūves darbi, lai drīzumā atvērtu vēl 3 jaunas pirmsskolas izglītības grupas.

Gaismas pamatskolā skolotāji ar lielu prieku sagaidīs savus audzēkņus klātienē, lai satiktos un uzsāktu mācības katrs savā klasē, ar saviem mīļajiem skolotājiem. Arī internāta telpas pielāgotas jaunajiem apstākļiem un gatavas uzņemt bērnus. Jaunas idejas par to, kā uzlabot mācību procesu ir profesionālo izglītības programmu skolotājiem.

Ulbrokas mūzikas un mākslas skola ir paveikusi lielus darbus, remontējot telpas pēc vasaras lietusgāzēs piedzīvotājiem daļējiem telpu applūdumiem. Pēc kultūras centra “Ulbrokas pērle” atvēršanas, Ulbrokas mūzikas un mākslas skola ir guvusi iespēju paplašināt savas telpas, pārņemot iepriekšējā kultūras nama zāli un garderobi. Šeit izveidotas jaunas klases un skolas kolektīviem būs pieejamas plašākas mēģinājumu un koncertdarbības telpas.

Šis būs neparasts 1.septembris - skolēnu un skolotāju atkalredzēšanās prieks būs īpaši liels. Lai visiem - gan pedagogiem, gan audzēkņiem veselība, izturība, darītprieks un uzcītība apgūt jaunas zināšanas!

Paldies visiem par ieguldīto darbu! 

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/galerijas/izglitibas-iestades-gatavas-jaunajam-macibu-gadam-595

Informāciju sagatavoja:
Vija Tomiņa
Izglītības darba speciāliste
Stopiņu novada dome