Savs laiks darbam, savs atpūtai

20/08/2020

Pēc 19 gadu spraiga un atbildīga darba direktores amatā Valērija Mikute dodas pelnītā atpūtā – pensijā.

Darbu Stopiņu pamatskolā uzsāka 1992.gadā kā skolotāja, tad direktora vietniece mācību darbā.  2001.gadā kļuva par skolas direktori. Šajos gados paveikts liels darbs skolas tradīciju saglabāšanā, apkārtējās vides labiekārtošanā un kolektīva saliedēšanā. Atbilstoši mūsdienu prasībām, tika paplašināts bērnudārzs, kuru apmeklē 130 bērnu.

Valērijas Mikutes moto – nestāvēt uz vietas, attīstīties un pilnveidoties.

Pateicoties direktores veiksmīgai sadarbībai ar Stopiņu novada pašvaldību, skolai uzcēla piebūvi, krāsns apkuri nomainīja centrālā, kabinetos jaunas mēbeles un nepieciešamās tehnoloģijas.

Šajos darba gados direktore iemantoja patiesu cieņu skolotāju, tehnisko darbinieku un vecāku vidū. Mēs viņu dēvējam par skolas dvēseli – mērķtiecīga, atbildīga, nosvērta, iejūtīga, nesavtīga, izpalīdzīga, ar gaišu skatu un dāsnu sirdi.

Vienmēr apbrīnojām Valērijas Mikutes diplomātiskās spējas risinot konfliktsituācijas, prasmi uzklausīt, atbalstīt un palīdzēt. Neaizmirstama ir kopīga svētku svinēšana, teātra apmeklējumi un ekskursijas. Arī šeit Valērija līdere, organizatore, izcila saimniece, dziedātāja un dejotāja.

Mēs vēlam arī nākamajā dzīves posmā Valērijai stipru veselību, možu garastāvokli un interesantus vaļaspriekus.

Stopiņu pamatskolas kolektīvs