Līdz 10.jūlijam Stopiņu novada Kultūras centrs aicina pieteikties vairākām vakancēm

03/07/2020

STOPIŅU NOVADA DOME aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Kultūras centrā uz:

 1. Strādnieks, skatuves meistars  (profesiju klasifikators – 9333 04 skatuves strādnieks) darba vieta noteikta Stopiņu novada Kultūras centrs, Institūta iela 3,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • sīku remontdarbu izpilde;
 • veikt periodiskas kultūras centra tehniskā stāvokļa pārbaudes, tās aprīkojuma un mehānismu pārbaudes, uzturot tās darba kārtībā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • montēt un demontēt, izvietot un pārvietot dekorācijas, rekvizītus uz skatuves; pārvietot, nogādāt tos paredzētajā vietā

Prasības pretendentiem:

 • ne zemāka par vidējo izglītību;
 • darba pieredze ne mazāka kā 5 gadi līdzīgā amatā;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru ietvaros;
 • augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • mūsdienīgu darba vidi un apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, līdz 605.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās darba algas);
 • summētais darba laiks;
 • sociālās garantijas;
 • kopā veidot draudzīgu un profesionālu kolektīvu;
 • darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām);
 • darba uzsākšanas paredzamais laiks – nekavējoties.

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba amata apraksts: pilna slodze
Darba alga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās darba algas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2020. gada 10.jūlijam plkst. 13.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Kultūras centra Strādnieka, skatuves meistara vakancei”. 

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.  Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

 

2. Apkopējs (3 vakances)  (profesiju klasifikators – 911201 apkopējs) darba vieta noteikta Stopiņu novada Kultūras centrs, Institūta iela 3,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • uzkopt Kultūras centra telpas;
 • uzturēt Kultūras centra telpaugus

Prasības pretendentiem:

 • ne zemāka par vidējo izglītību;
 • darba pieredze ne mazāka kā 3 gadi līdzīgā amatā;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru ietvaros;
 • augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • mūsdienīgu darba vidi un apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, līdz 528.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās darba algas);
 • summētais darba laiks;
 • sociālās garantijas;
 • kopā veidot draudzīgu un profesionālu kolektīvu;
 • darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām);
 • darba uzsākšanas paredzamais laiks – nekavējoties.

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba amata apraksts: pilna slodze
Darba alga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās darba algas.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2020. gada 10.jūlijam plkst. 13.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Kultūras centra Apkopēja vakancei”. 

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.  Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

 

3. Sētnieks  (profesiju klasifikators – 961301 sētnieks) darba vieta noteikta Stopiņu novada Kultūras centrs, Institūta iela 3,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt kultūras centra ārējos sanitārās un administratīvi saimnieciskās aprūpes darbus un ārējo labiekārtojumu kopšanu;
 • uzturēt Kultūras centram piederošās teritorijas;
 • uzraudzīt funkcionālās izmantojamības un drošības līmeni visiem āra priekšmetiem un īpašumiem;
 • uzturēt Kultūras centra izveidotos apstādījumus

Prasības pretendentiem:

 • ne zemāka par vidējo izglītību;
 • darba pieredze ne mazāka kā 3 gadi līdzīgā amatā;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru ietvaros;
 • augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

 • mūsdienīgu darba vidi un apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, līdz 528.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās darba algas);
 • summētais darba laiks;
 • sociālās garantijas;
 • kopā veidot draudzīgu un profesionālu kolektīvu;
 • darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām);
 • darba uzsākšanas paredzamais laiks – nekavējoties.

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba amata apraksts: pilna slodze
Darba alga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās darba algas.
Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2020. gada 10.jūlijam plkst. 13.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Kultūras centra Sētnieka vakancei”. 

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.  Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.