11.augustā notiks Zemessardzes mācības Cekules apkārtnē

09/08/2019

11.augustā notiks Zemessardzes mācības mežu teritorijās, kuras atrodas Stopiņu novada Cekules ciemata tuvumā, starp autoceļu P4 un veco Rīga - Ērgļi dzelzceļa līniju, A virzienā līdz a/v Kangari, kā arī pa koplietošanas ceļiem.

Mācībās tiks izskatīti vairāki mācību jautājumi un praktizēti daži taktikas elementi. Nodarbībā iespējama salūta munīcijas un pirotehnisko materiālu izmantošana pamestās PSRS militārās bāzes teritorijā, Cekules ciemata tuvumā, ievērojot visus nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus. Nodarbībā tiks veikta pārvietošanās ar kājām pa mežaino apvidu un pārvietošanās ar autotransportu pa koplietošanas ceļiem.