• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Paziņojums par Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

03/02/2016

Saskaņā ar Stopiņu novada domes 2015.gada 2.decembra sēdē (protokols Nr.63)   pieņemto lēmumu no  2015.gada 21.decembra līdz  2016.gada  21.janvārim notika  „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana .

Sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem notiks  2016.gada 18.februārī   plkst.18:45  Ulbrokas kultūras nama zālē, Ulbrokā, Institūta ielā 1A, Stopiņu novadā. 

L.Čakše, attīstības un plānošanas speciāliste