• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par „Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par „Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

18/12/2015

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā varēs iepazīties sākot ar 2015.gada 21.decembri Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1a, Ulbrokā, dienas  centrā „Līči” un dienas „Upeslejas”, Upeslejas 9,  Stopiņu nov.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2016.gada 11.janvārī   pulksten 18.30  Ulbrokā - Ulbrokas kultūras nama zālē, Institūta ielā 1a, Stopiņu nov.

Iespējams izteikt mutiskus priekšlikumus apmeklētāju pieņemšanas laikos Attīstības un plānošanas speciālistei. Lindai Čakšei  tālr.67911328

Priekšlikumus rakstiskā veidā var adresēt Stopiņu novada pašvaldībai, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu nov., LV - 2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv.

Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma nosaukumu. Iesnieguma veidlapa pieejama novada pašvaldības vietnē tīmeklī www.stopini.lv /Attīstība/Sabiedrības līdzdalība/ Lokālplānojumu sagatavošana/ Paziņojums par Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas līdzdalības pasākumiem.

Linda Čakše, Attīstības un plānošanas speciāliste

Paskaidrojuma raksts

Stopiņu novada ciemu lokālplānojumā iekļauto ielu daļu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izvietojuma shēma

Sarkano līniju grozījumi Kārklu iela un Smaidu iela

Sarkano līniju grozījumi Dreiliņu ciema daļa (Geras)  un Rīgas meža ceļš

Sarkano līniju grozījumi Radiostacijas iela

Sarkano līniju grozījumi Ulbrokas ciema dārzkopības teritorijā

Sarkano līniju grozījumi Vālodzes ciemā

Sarkano līniju grozījumi Dzidriņu ciemā Piekūnu, Dārza, Zaru ielās

Sarkano līniju grozījumi Rotu, Beku ielās

Sarkano līniju grozījumi Līču ciemā Koknešu ielā

Sarkano līniju grozījumi Līču ciemā Dzirnezeru ielā

Sarkano līniju grozījumi Līču ciemā Zalkšos

Sarkano līniju grozījumi Upesleju ciemā Ābelēs

Sarkano līniju grozījumi Rumbulas ciemā Getliņu un Granīta ielās