• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam ''Januki'' publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Paziņojums par detālplānojuma projekta īpašumam ''Januki'' publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem

12/10/2017

Stopiņu novada dome 27.09.2017. sēdē (protokols Nr. 9) pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma projekta  īpašumam “Januki” Dreiliņi , Stopiņu novads (kadastra apz.80960020013) nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešana  notiks  no 2017.gada 12.oktobra  līdz 2017.gada 10.novembrim. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties sākot  ar 12.10.2017. tīmekļa vietnēs www.geolatvija.lv un izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novadā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce:  Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2017. gada 20. oktobrī  plkst. 17:00.

Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob.tālr. 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Damsijas”, arhitekte Dace Bērziņa t.29103226, e-pasts: dace@damsijas.lv

Linda Čakše
attīstības un plānošanas speciāliste