• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam DIMANTI, zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam DIMANTI, zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads

27/06/2016

Stopiņu novada dome 2016.gada 15.jūnija sēdē pieņēma lēmumu, (protokols Nr.76 punkts 3.1.1.) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dimanti” (īpašuma kadastra nr. 80960070042) - zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads (kadastra apz.80960070173).   

Detālplānojuma izstrādes mērķis: Pamatot vieglās ražošanas uzņēmuma izbūvi īpašuma “Dimanti” (kadastra nr.80960070042) zemes vienībā Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads, kadastra apz.80960070173

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji  īpašuma “Dimanti” īpašnieki. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv).