• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Attīstība
  • /
  • Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Segliņi'', Vālodzes, Stopiņu novads

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam ''Segliņi'', Vālodzes, Stopiņu novads

28/02/2018

Stopiņu novada dome 2018. gada 14. februāra sēdē pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Segliņi”, Stopiņu novads, kad.nr.80960031154

Detālplānojuma izstrādes mērķis:  Detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveidojamām zemes vienībām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs īpašuma “Segliņi”  īpašnieks. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Stopiņu novada domes attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: planotajs@stopini.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; e-pasts novada.dome@stopini.lv) līdz 2018.gada 10. aprīlim.