Speciālā izglītība

 

Upesleju pamatskolā īsteno 5 izglītības programmas - specialās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Skolā izglītību iegūst bērni no visas valsts. Plašāka informācija: http://www.upeslejuskola.lv/ 

Gaismas pamatskola īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, un profesionālās pamatizglītības programmas - Ēdināšanas pakalpojumi, Komerczinības. Skolā izglītību iegūst bērni no visas valsts.  Plašāka informācija: http://www.gaismasskola.lv/ 

 

Atpakaļ