Līdzfinansējums uzņēmējiem, skolēnu nodarbinātībai vasarā

 

PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS UZŅĒMĒJIEM SKOLĒNU NODARBINĀTĪBAI VASARĀ

 

2019. gadā pirmo reizi uzņēmējiem būs iespēja saņemt dotāciju skolēnu darba vasarā līdzfinansēšanai, atbilstoši Stopiņu novada domes apstiprinātajai "KĀRTĪBAI, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā sadarbībā ar Stopiņu novada uzņēmējiem"

Lai pieteiktos dotācijai, uzņēmējiem līdz 15.jūnijam uz e-pasta adresi  darbs.vasara@stopini.lv jānosūta sekojoši dokumenti: 

1) Pieteikums;

2) Uzņēmēja piedāvāto darba vietu saraksts;

3) Darba pienākumu apraksts – brīvā formā;

4) Dokumenta, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja paraksta tiesības, apliecināta kopija (informācija par paraksttiesīgajām personām, kura pieejama komercreģistrā, nav jāiesniedz). 

Atpakaļ