Navigācija

Atbalsts uzņēmējiem

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJAS STOPIŅU NOVADĀ

Īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām: https://stopini.lv/lv/attistiba/uznemejiem/pasvaldibas-ipasumi-uznemejdarbibai-un-investicijam

Nekustamā nodokļa atvieglojumi: 

 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums - 50% apmērā jaunizbūvētiem NĪN objektiem (ēkām un inženierbūvēm) un tiem piekritīgo zemi, pirmos trīs gadus pēc objekta nodošanas ekspluatācijā (darbības veids – “Apstrādes rūpniecība”, C sadaļa).
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums - 50% apmērā jaunizbūvētiem NĪN objektiem (triju vai vairāku dzīvokļu mājas, kods 1122), pirmos trīs gadus pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Vairāk par atbalstu saistošajos noteikumus: https://stopini.lv/media/regulationsfiles/57fb4a626ab46.pdf

Attīstības plānošanas dokumenti un normatīvie akti: https://stopini.lv/lv/attistiba/attistibas-planosanas-dokumenti-un-normativie-akti

Izsoles: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/izsoles

Grantu programma "(ie)dvesma" sadarbībā ar SEB banku: https://www.seb.lv/iedvesma

Stopiņu uzņēmēju biedrība: http://www.stopinuuznemeji.com/

Biedrība “Stopiņu Salaspils partnerība”, konkursi un ES finansējums uzņēmējdarbības attīstībai: http://www.stopini-salaspils.lv/lv/jaunumi

 

PAR STOPIŅU NOVADU

Atrašanās vieta: Stopiņu novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas plānošanas reģionā, robežojas ar galvaspilsētu Rīgu. Stopiņu novads robežojas ar Garkalnes, Salaspils un Ropažu novadu. Stopiņu novada administratīvais centrs ir Ulbroka. 

 

Attālumi:
Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija, Rīgas autoosta – 15.5 km
Rīgas lidosta – 23,6 km

Teritorija:  53,5 km²

Transports:

 • novada teritoriju šķērso Rīgas apvedceļš A4 (Baltezers - Saulkalne);
 • Rīgas-Daugavpils šoseja A6 gar dienvidu robežu;
 • autoceļš P2 (Juglas papīrfabrikas ciemats – Upesciems);
 • autoceļš P4 (Rīga – Ērgļi), autoceļš P5 (Ulbroka – Ogre);
 • dzelzceļa līnija Rīga-Krustpils;
 • cauri Stopiņu novadam plānots Rail Baltica dzelzceļa līnijas pieslēgums Rīgas stacijai;
 • Stopiņu novada teritorijā perspektīvā paredzēts izbūvēt maģistrāles E22 ievadu Rīgā.

Sabiedriskais transports: reģionālie autobusu maršruti savieno novada ciemus ar novada administratīvo centru Ulbroku un Rīgu, Salaspili un Ropažiem. Novada teritorijā Rumbulas ciemā līdz Getliņiem, Granīta ielā un līdz Ulbrokas vidusskolai kursē SIA “Rīgas satiksme” autobusi.

Iedzīvotāju skaits: 11317 (2018). Nacionālais sastāvs - 58,9% latvieši, 26,9% krievi, 5,6% baltkrievi, 2,5% ukraiņi,  6% citas tautības.

Ekonomiskā situācija:

 • Uzņēmumu skaits - ~1400 
 • Iedzīvotāji darbspējīgā vecumā – 64%
 • Bezdarba līmenis – 4%

Izglītība:
Pirmsskolas izglītību Stopiņu novada nodrošina PII “Pienenīte” (436 vietas), pirmsskolas izglītības grupas Stopiņu pamatskolā (124 vietas) un Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā (136 vietas). Stopiņu novadā darbojas 2 privātās pirmsskolas izglītības iestādes.
Vidējo un pamatizglītību piedāvā apgūt Ulbrokas vidusskola, pamatizglītību - Stopiņu pamatskola, Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs, speciālo izglītību - Gaismas internātpamatskola, profesionālās ievirzes izglītību - Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola.

Brīvais laiks:
Novadā ir 2 bibliotēkas – Ulbrokas bibliotēka un Sauriešu bibliotēka.
5 dienas centri – Upeslejās, Sauriešos, Ulbrokā, Cekulē, Līčos, nodrošina brīvā laika saturīgas pavadīšanas iespējas, piedaloties dažādos pulciņos, semināros, kursos, sporta aktivitātēs. Dienas centros aktivitātes un nodarbības notiek visu vecumu iedzīvotājiem.

Kultūra:
Kultūras pasākumu organizēšanu un māksliniecisko kolektīvu darbību nodrošina Ulbrokas kultūras nams. 2019. gadā darbību sāks jaunais Stopiņu novada kultūras centrs, kurā apmeklētājus uzņems 2 zāles un semināru telpa. Vasaras sezonā kultūras pasākumi notiek brīvdabas estrādē Līgo parkā
Stopiņu novadā darbojas mākslinieciskie kolektīvi: jauktais koris “Ulbroka”, sieviešu koris “Madara”, vidējās paaudzes deju kolektīvi “Luste” un “Stopiņš”, senioru deju kolektīvs “Ulenbroks”, senioru vokālais ansamblis “Sagša”, akordeona ansamblis “Akcents”, amatierteātris “Dille”, tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka” UMMS koklētāju ansamblis “Tīne”.

Sports:
Ulbrokas sporta kompleksā un peldbaseinā iedzīvotājiem ir pieejamas dažāda veida sporta nodarbības. Komandu sporta veidi – handbols, florbols, futbols, volejbols, basketbols, hokejs; individuālo sporta veidu nodarbības – kamaniņas, peldēšana, aerobika, džudo, karatē, galda teniss. Ar sporta aktivitātēm var nodarboties daudzviet novadā – novada ciemos izbūvēti sporta laukumi, āra trenažieru laukumi, Ulbrokā ir pieejams skeitparks, ziemā Ulbrokā un Upeslejās tiek izveidoti ledus laukumi hokejam un slidošanai.

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese: Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Uzņēmējdarbības konsultatnts, projektu vadītāja: 66104001, e-pasts: ingrida.birzniece-ezera@stopini.lv

Sekretariāta tālrunis: +371 67910518;
E-pasts: novada.dome@stopini.lv
Tīmeklis: www.stopini.lv
Facebook: @stopinunovadapasvaldiba/
Twitter:  @Stopini_Latvia
Instagram: @stopinu_novads/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCG3LP0lZXHRL0n2LakUsfVA

Atpakaļ