Sabiedrības līdzdalība

 

Sabiedriskās apspriešanas

Informācija par jaunā Ropažu novada stratēģijas un attīstības programmas izstrādi pieejema ŠEIT.

2021. GADS

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā novada stratēģijas attīstības programmas izstrādē, darba grupu norises laiki:

  • 20.maijā darba grupa par tēmu “Mobilitāte” plkst. 16.00, 
  • 24.maijā darba grupa par tēmām “Mājoklis” un “Attīstība” plkst. 15.00,
  • 3.jūnijā darba grupa par tēmu “Sociālā joma” plkst. 16.00,
  • 10.jūnijā darba grupa par tēmu “Izglītība” plkst. 16.00.

Darba grupas notiks attālināti. Lūdzam interesentus līdz 2021.gada 20.maijam reģistrēties dalībai darba grupā(-ās) ejot uz https://ej.uz/ropazu_IAS_AP (uz vēlākām darba grupām attiecīgi var pieteikties vēlāk), lai dalībniekiem pirms sanāksmes varētu nosūtīt interneta tikšanās vietnes saiti.

* * *

14.jūnijā plkst. 17:30 Zoom platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojuma “Lieldimdas” 2.0 redakciju, saite uz sanāksmi - https://ej.uz/Lieldimdas . Paziņojums.

29. aprīlī plkst. 17:00 notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Lielskultes'', Dreiliņos, sapulce notiks tiešsaistes videokonferencē, saite uz sanāksmi https://ej.uz/Lielskultes . Paziņojums.

28. aprīlī plkst.17:00 notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Garā iela 33, Dreiliņos, sapulce notiks tiešsaistes videokonferencē, saite uz sanāksmi https://ej.uz/Gara-33 .  Paziņojums.

No 1.-31.martam notiek sabiedriskā apspriešana par plānotajām darbībām derīgo izrakteņu atradnē “Vidus Priekuļi” (01.03.2021.)

 

2020.GADS

Detālplānojumam nekustamajam īpašumam Garā iela 33, Dreiliņi, Stopiņu novads, publiskās apspriešanas laiks tiek pagarināts atbilstoši likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” prasībām. 26.11.2020. plānotā sabiedriskās apspriešanas sapulce tiks organizēta pēc ārkārtējās situācijas beigām. Paziņojums.

Lai realizētu būvprojektu “Gājēju/veloceliņš gar autoceļu P4 posmā no Rīgas pilsētas robežas līdz regulējamai gājēju pārejai Stopiņu novadā” un izbūvētu gājēju/veloceliņu no Ulbrokas līdz Dreiliņu aplim, pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, par koku ciršanu gar autoceļu P4. Sabiedriskās apspriešanas-aptaujas norises laiks: 06.10.-19.10.2020. Paziņojums.

20.jūlijā plkst.17.30 Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu īpašumam “Lielskultes”, Dreiliņi, Stopiņu novads. Paziņojums.

Atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.41.punktā noteiktajam, līdz 23.martam uzsākto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā  situācija.  Līdz ar to tiek  pagarināti  publisko apspriešanu termiņi. Ārkārtējās situācijas laikā, visi klātienes sabiedrības līdzdalības pasākumi tiek atcelti, tie tiks organizēti pēc ārkārtējās situācijas beigām. 

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Ievas”, Ulbroka, Stopiņu nov., teritorijā” un vides pārskata  publiskās apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 30.jūnijam. Paziņojums.

16.jūnijā plkst.16.30 Ulbrokas kultūras namā  (Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Piķurgas iela 10 un Piķurgas iela 12, Vālodzes, Stopiņu novads. Paziņojums.

16.jūnijā  plkst.17.30 Ulbrokas kultūras namā  (Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Radiostacijas iela 28A, Ulbroka, Stopiņu novads. Paziņojums.

15.jūnijā plkst.17.30 Gaismas pamatskolā (adrese Kaudzīšu iela 31, Rumbula,  Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumam ''Lieldimdas'', Rumbula, Stopiņu novads. Paziņojums.

UZMANĪBU! SANĀKSME ATCELTA sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju. 31.martā NENOTIKS sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumiem Piķurgas iela 10 un Piķurgas iela 12, sapulces vieta: RAC "Ulbroka", Institūta iela 1, Ulbroka. Paziņojums.

UZMANĪBU! SANĀKSME ATCELTA sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju. 30.martā   NENOTIKS sabiedriskās apspriešanas sapulce par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma ''Lieldimdas'', Rumbula, Stopiņu nov., teritorijā, sapulces vieta: Gaismas pamatskola, Kaudzīšu iela 31, Rumbula. Paziņojums.

12.martā plkst.17.30 notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma “Ievas”, Ulbroka, Stopiņu nov., teritorijā, RAC "Ulbroka", Institūta ielā 1, Ulbrokā. Paziņojums.

4.februārī plkst. 10.00 Ulbrokas kultūras namā notiks publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanu īpašumā  “Smaidas”, Dreiliņos. Paziņojums.

 

2019.GADS

17.decembrī plkst. 17.30 Dienas centrā “Ulbroka” (adrese Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par lokālplānojuma projekta  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumā “Smaidas”, Dreiliņi, Stopiņu novads. Paziņojums.  Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumā  "Smaidas", Dreiliņos, PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 17.12.2019.

11.decembrī plkst. 17.00 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par lokālplānojuma projekta teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu “Kaudzīšu iela 11”, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Rumbula, Stopiņu nov. teritorijā. Paziņojums.

8.novembrī  plkst.16.00 Dienas centrā “Ulbroka” notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu teritorijās Maskavas ielā 493, 495, 497, Rumbula, Stopiņu novadā. Paziņojums.

Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un sabiedrības līdzdalību (10.10.2019.)

17.septembrī plkst.17.00 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Jaunsaulieši”, Dzidriņas, Stopiņu novads. Paziņojums.

22.augustā plkst.17:00 Ulbrokas kultūras namā Institūta ielā 1C, Ulbrokā, notiks publiskās apspriešanas sanāksme par būvniecības ieceri “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jauna būvniecība Peldu iela 2a, Ulbroka, Stopiņu novads”. Paziņojums.

23.jūlijā plkst.18:00 Gaismas pamatskolas telpās (adrese Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanu īpašumiem “Kaudzīšu iela 11”, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Rumbula, Stopiņu nov. teritorijā. Paziņojums

23.jūlijā  plkst16.00 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Baltakmeņi”, Saurieši,  nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Paziņojums

23.jūlijā  plkst.17.00 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam ''Mežirbes'', Ulbroka, nodošanu publiskajai apspriešanai un sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Paziņojums.

8.jūlijā  plkst. 18.00 Stopiņu novada domē 5.kabinetā (Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā) notiks publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme detālplānojuma projektam nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi. Paziņojums.

11.jūnijā plkst.17.00 dienas centrā “Saurieši” (Burtnieku iela 7-1A, Saurieši,) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Burtnieku iela 34, Saurieši. Paziņojums.

27.maijā  plkst.17.30 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Garā iela 31, Dreiliņi, Stopiņu novads. Paziņojums.

26. februārī  plkst.17.30 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu nekustamajam  īpašumam Smaidu iela 18,  Dreiliņi,  un tirdzniecības centra būvniecības ieceri. Paziņojums.

14.februārī plkst.18.00 dienas centrā “Saurieši” (Burtnieku iela 7- 1A, Saurieši, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu īpašumam “Jaunaudzēkņi”, Stopiņu novads. Paziņojums.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces par Stopiņu novada attīstības programmas projektu 2019. - 2025. gadam notiks:

28.janvārī plkst.18:00 Rumbulā, Gaismas internātpamatskolas zālē, iekļautie ciemu jautājumi Rumbula (Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads).

30.janvārī plkst.18:00 Līčos, Līču dienas centrā, iekļautie ciemu jautājumi Līči, Dzidriņas (“Dienas centrs”, Līči, Stopiņu nov.).

4.februārī plkst.18:00 Sauriešos, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības ēkas zālē, Iekļautie ciemu jautājumi Saurieši (Līdumnieku iela 3, Saurieši, Stopiņu nov.).

7.februārī plkst.18:00 Upeslejās, Upesleju dienas centrā, iekļautie ciemu jautājumi Upeslejas, Cekule ( “Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu nov.).

8.februārī plkst.18:00 Ulbrokā, Ulbrokas kultūras namā, iekļautie ciemu jautājumi Ulbroka, Dreiliņi, Vālodzes (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.). 

 

29. janvārī  plkst. 17.30 sienas centrā “Līči” (adrese “Dienas centrs”, Līči, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanu Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijā. Paziņojums.

 

2018. GADS

13. decembrī plkst. 17.30  Institūta ielā 14, 2.stāvā, Ulbroka notiks publiska apspriede par ceļiem. Paziņojums.

28. novembrī   plkst.17.30 dienas centrā "Līči" notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par lokālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Palienas iela 5, Līči, Stopiņu novads. Paziņojums.

6.septembrī plkst.17.30 dienas centrā “Ulbroka” (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”, Vālodzes, Stopiņu novads, nodošanu publiskajai apspriešanai. Paziņojums.

13.jūnijā plkst.17.00 dienas centra “Upeslejas” zālē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējumu. Paziņojums.

24. maijā plkst. 17.30 dienas centrā ''Līči'' notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Rietumu iela 12, Dzidriņas. Paziņojums.

3.maijā   plkst. 9:00 Stopiņu novada domē Institūta ielā 1A, Ulbrokā, 5.kab., notiks publiskās apspriešanas laikā  saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme detālplānojuma projektam īpašumam “Jaunindras”, Dzidriņas, Stopiņu novads. Paziņojums.

12. aprīlī plkst. 17:30 dienas centrā “Līči” notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu nekustamajam  īpašumam ''Jaunindras'', Dzidriņas. Paziņojums.

12. martā plkst. 17:00 Stopiņu novada būvvaldes telpās notiks publiskās apspriešanas sanāksme par derīgo izrakteņu ieguves darbiem, kas plānoti nekustamajā īpašumā Kaudzīšu ielā 77, Rumbulā, Stopiņu novadā. Paziņojums. 

26. februārī plkst. 16:00, Stopiņu novada būvvaldes telpās notiks būvniecības ieceres "Apgaismošanas balsta būvniecība Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu novads" prezentācijas pasākums  Informācija par būvniecības ieceri.

23. februārī  plkst. 15.00 Stopiņu novada domē 5.kab., notiks detālplānojuma projekta īpašumam  Skuju iela 2, Dreiliņi, Stopiņu novads  publiskās apspriešanas laikā  saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme. Paziņojums.

2018. gada 2. februārī plkst. 17:00 Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projektu īpašumam: Skuju iela 2, Dreiliņi. Paziņojums.

 

2017. GADS

21. decembrī plkst. 17:00 dienas centra “Upeslejas” zālē (adrese: “Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu novads) notiks sākotnējā sabiedriskā apspriešana par Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) iespējamās pārbūves ietekmes uz vidi novērtējumu. Paziņojums.

6. decembrī  plkst. 12:00 Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, notiks detālplānojuma projekta īpašumam “Januki”, Dreiliņi, Stopiņu novads (kadastra apz.80960020013), publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme. Paziņojums.

20. oktobrī  plkst. 17:00 Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta  īpašumam “Januki”, Dreiliņi, Stopiņu novads (kadastra apz.80960020013). Paziņojums.

21. jūlijā plkst. 18:00 notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidi Rumbulā, īpāšumā JAUNAUZIŅAS. Sanāksmes vieta: Ulbrokas kultūras namā Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novadā, LV-2130. Paziņojums.

7. jūlijā plkst. 10:00 notiks priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme detālplānojuma projekta īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņos. Paziņojums.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Dambja ielas posma pārbūvei Līčos (08.06.2017.)

19. jūnijā plkst. 18:00 notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce detālplānojuma projektam īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņos, Stopiņu novadā. Sapulce notiks Ulbrokas kultūras namā Institūta ielā 1A Ulbrokā Stopiņu novadā. Paziņojums.

4. aprīlī plkst. 11:00 Stopiņu novada domē  (5.kab.), Institūta ielā 1A, Ulbrokā,  notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti  "Detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Jaundravnieki", Rumbula, Stopiņu novads " publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Paziņojums.

14. martā plkst. 18:00 Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu nov.) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma projekta īpašumam JAUNDRAVNIEKI, Rumbula, Stopiņu novads.  Paziņojums un detāplānojuma materiāli.

16. februārī plkst. 17:00 notiks būvniecības ieceres “Veikala ēkas jaunbūve” prezentācija, Ulbrokas kultūras nama telpās, Institūta ielā 1A, Ulbrokā. Paziņojums. Informatīvie materiāli.

21. februārī plkst. 15:00 notiks publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme par detālplānojuma  projektu nekustamajiem īpašumiem Austrumu iela 2 un Radiostacijas iela 22, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Sapulces norises vieta: Stopiņu novada dome, 2. stāvs 5. kab., Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.

10. februārī  plkst. 17:00 notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma  projektu nekustamajiem īpašumiem Austrumu iela 2 un Radiostacijas iela 22, Ulbrokā, Stopiņu novadā. Sapulces norises vieta: Ulbrokas kultūras nams, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads. Paziņojums.

20. janvārī plkst. 15:00 notiks detālplānojuma īpašumam DIMANTI, zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads publiskās apspriešanas laikā saņemto  priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Paziņojums.

2016. GADS

29. decembrī plkst.18:00 Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31, Rumbula , Stopiņu nov.) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam “Dimanti”, zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads. Paziņojums.

29.decembrī plkst. 14:00 Stopiņu novada domē, 5.kab., Institūta ielā 1A, Ulbrokā, notiks publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme detālplānojumam īpašumiem - Noliktavu iela 2, Garā iela 2, NOLIKTAVU IELA BŪMAŅI. Paziņojums.

 2. decembrī plkst.16:00 Ulbrokas kultūras nama izstāžu zālē  (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.) notiks sabiedriskās apspriešanas sapulce par detālplānojumu nekustamajiem  īpašumiem – NOLIKTAVU IELA 2,  GARĀ IELA 2, NOLIKTAVU IELA BŪMAŅI. Paziņojums un materiāli.

Stopiņu novada dome 2016.gada 14. oktobrī plkst. 15:00  organizē sanāksmi, kurā tiks izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija " publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Sanāksmes norises vieta: Ulbrokas kultūras nams, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads. Paziņojums.

28. septembrī plkst. 19:00 Ulbrokas kultūras namā Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas apspriešanas sapulce. Paziņojums par Stopiņu novada teritorijas plānojuma  pilnveidotās redakcijas publisko  apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

15.septembrī plkst. 18.00 dienas centrā "Līči", Līčos, Stopiņu novadā notiks būvniecības ieceres - Radiotornis un ar to saistītā infrastruktūra, plānotā atrašanās vieta “Juglaslīči”, Līči, Stopiņu pagasts, Stopiņu novads, prezentācijas pasākums. Paskaidrojuma raksts. Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai.

 

Sabiedriskās apspriešanas sapulces "Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai":

• Gaismas internātpamatskolā (Kaudzīšu iela 31,  Rumbula, Stopiņu nov.), 8.jūnijā plkst. 15.00.
• Dienas centrā “Cekule” (Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu nov.), 14.jūnijā plkst. 15.00.
• Dienas centrā “Līči” (“Dienas centrs”, Līči, Stopiņu nov.), 14.jūnijā plkst. 17.00.
• Dienas centrā “Saurieši” (Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu nov.), 15.jūnijā plkst. 15.00.
• Dienas centrā “Upeslejas” (“Upeslejas 9”, Upeslejas, Stopiņu nov.), 15.jūnijā plkst. 17.00.
• Ulbrokas  kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.), 16.jūnijā plkst. 17.00.

Stopiņu novada teritorijas plānojuma un  vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemto  priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Ulbrokas kultūras namā (Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov.)  2016.gada 7.jūlijā plkst.15.00. Kontaktinformācija Linda Čakše, e-pasts: planotajs@stopini.lv, tālr.27757382, 67910546.

Paziņojuma teksts un materiāli pieejami:  http://stopini.lv/lv/attistiba/sabiedribas-lidzdaliba/teritorijas-planojuma-sagatavosana   Aicinām iepazīties ar informāciju: Kā lietot portālu www.geolatvija.lv

 

2016.gada 18.februārī plkst.18:45  Ulbrokas kultūras nama zālē, Ulbrokā, Institūta ielā 1A, notiks sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem „Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojuma” pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā.

2016.gada 18.februārī plkst.18:00  Ulbrokas kultūras nama zālē, Ulbrokā, Institūta ielā 1A notiks sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem “Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplānojuma”  pilnveidotās redakcijas   publiskās apspriešanas laikā.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2016.gada 11.janvārī   pulksten 17.00  Sauriešu dienas centrā, Burtnieku iela 7-1A, Sauriešos „Par Stopiņu novada Sauriešu ciema lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2016.gada 11.janvārī   pplkst.18.30  Ulbrokā - Ulbrokas kultūras nama zālē, Institūta ielā 1a, „Par Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju  un  Vālodzes ciemu daļu lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

30.novembrī plkst.17:00 notiks par ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana par Igaunijas-Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojumu

30.novembrī plkst.17:00 Ulbrokas vidusskolā notiks Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 

24.novembrī notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA ”Getliņi EKO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 

6.novembrī plkst. 11.00 Sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem institūciju atzinumiem par detālplānojumu ”Grebzdes”.

Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļu lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme par iedzīvotāju iesniegtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem atzinumiem notiks  2015.gada 26.oktobrī  no pulksten 17.00-18.00  Ulbrokas kultūras nama zālē, Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novadā. 

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Grebzdes”, Rumbula, Stopiņu novads, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Tikšanās ar iedzīvotājiem 2015.gada 21.oktobrī plkst.11.00, Stopiņu novada domē, Ulbrokā, Institūta ielā 1a.

Sanāksme par publiskās  apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un saņemtajiem institūciju atzinumiem par detālplānojumu notiks 6.novembrī plkst. 11.00 Stopiņu novada domē, Ulbrokā, Institūta ielā 1a.

Atpakaļ