Lokālplānojumi

 

Stopiņu novada dome 22.01.2020 ir pieņēmusi lēmumu  protokols Nr. 69, 3.1.p. "Par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašumu “Kaudzīšu iela 11”, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Rumbulā, Stopiņu novadā" apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6/20 "Lokālplānojums Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašumu Kaudzīšu iela 11, “Vecpastari” un “Rijnieki”, Rumbula, Stopiņu nov., teritorijā".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16125

***

 

Paziņojums par lokālplānojuma ''Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā'' apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Stopiņu novada dome 27.03.2019 ir pieņēmusi lēmumu protokols  Nr. 47 "Par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā” apstiprināšanu" (2.7.p.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 6/19 "Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi īpašuma Palienas iela 5, Līči , Stopiņu nov., teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14517

Domes lēmums
1.pielikums “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”  
2.pielikums  “Teritorijas funkcionālais zonējums”

***

 

Paziņojums par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Stopiņu novada dome 27.02.2019. ir pieņēmusi lēmumu , protokols Nr.45 "Par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai Līčos, Stopiņu novadā īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās” apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr.4/2019 "Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi Līču ciema daļā - īpašumu Koknešu iela 2, Koknešu iela 3, Koknešu iela 4, “Mazgravas” teritorijās, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. 

Materiāli ir pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12197

Lokālplānojuma dokumenti:

1) Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu 

2) Saistošie noteikumi 

3) Saistošo noteikumu Pielikums nr.1  

4) Saistošo noteikumu Pielikums nr.2  

5) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

6) Grafiskā daļa. Pašreizējā izmantošana  

7) Grafiskā daļa. Funkcionālais zonējums 

8) Grafiskā daļa. Ielu šķērsprofili 

9) Paskaidrojuma raksts 

***

 

LOKĀLPLĀNOJUMS Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas sarkano līniju grozījumi. Paskaidrojuma raksts un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

01-Sarkanās līnijas.

02-Aizsargjoslas un apgrūtinājumi.

03-Ielu šķērsprofili.

04-Ielu šķersprofili.

05-Teritorijas šķērsgriezumi.

Transporta organizācija 1.variants.

Transporta organizācija 2.variants.

Paziņojums izdevumā “Latvijas Vēstenesis”.

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu. 

13.04.2016. saistošie noteikumi Nr.4-16 “Lokālplānojums Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas sarkano līniju grozījumi”.

***

 

LOKĀLPLĀNOJUMS Stopiņu novada ciemu sarkano līniju grozījumi - Dreiliņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upeslejas un Vālodzes ciemu daļām. Paskaidrojuma raksts.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu. 

Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstenesis”.

Grafiskās daļas satura rādītājs (failu saraksts). Materiāli (t.sk grafiskā daļa) pieejami www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_534

13.04.2016. saistošie noteikumi Nr.5/16 “Lokālplānojums Stopiņu novada ciemu sarkano līniju grozījumi Dreiliņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodžu ciemu daļām”

***

 

 

Atpakaļ