Detālplānojumi

 

Detālplānojuma   “Saulīši” (1. z.g.) , Dreiliņi , Stopiņu novads (apstiprināta ar Stopiņu novada domes 11.05.2005.lēmumu, protokols nr.6, saistošo noteikumu nr. 5/dp)  izmaiņas   īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu novads (īpašuma kadastra nr. 80960021207).

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8885

Paziņojums izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma apstiprināšanu https://vestnesis.lv/op/2017/182.TP1

 

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Noliktavu iela 2 (īpašuma kadastra nr. 80960021504), Garā iela 2 (īpašuma kadastra nr.80960021526), “Noliktavu iela Būmaņi” (īpašuma kadastra nr. 80960021493), Dreiliņos, Stopiņu novadā.

Lēmums par apstiprināšanu.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7348

 

Detālplānojums  īpašuma “Dimanti” (īpašuma kadastra nr. 80960070042)  zemes vienībai Getliņu iela 17, Rumbula, Stopiņu novads (kadastra apz.80960070173)

Lēmums par apstiprināšanu.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7440

Atpakaļ