2007-2013 plānošanas perioda projekti

 

Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Finansējošā Programma/Fonds

Kopējais projekta budžets, LV

Projekta īstenošanas periods

 

Vadošais partneris

 

Projekta partneri

 

 

Projekta uzraudzības institūcija

 

1

Stopiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde

Eiropas Sociālais fonds

9300,00

01.2011-13.04.2012

Stopiņu novada pašvaldība

 

VRAA

2

Stopiņu novada izglītības iestāžu informatizācija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

23601,05

2009.- 30.06.2012

Stopiņu novada pašvaldība

 

VRAA

3

Stūraiņu ielas rekonstrukcija

LEADER

59981,88

2010.-2012

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

4

Teritorijas norāžu un informatīvo stendu uzstādīšana Stopiņu novadā

LEADER

7706,50

01.2011-30.04.2012

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

5

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ulbrokas sporta kompleksā

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

66178,88

2011. -30.06.2012

Stopiņu novada pašvaldība

 

LR Vides Ministrija

 

6

Sporta laukuma atjaunošana Stopiņu pamatskolā

LEADER

10126,00

10.05.2010 -01.09.2012

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

 

7

Pakalpojumu uzlabošana Stopiņu novada sabiedrisko aktivitāšu centros

LEADER

8634,41

10.05.2011-30.06.2012

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

8

 

Stopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Eiropas Sociālais fonds

 

10562,00

 

01.12.2011 -30.06.2012

Stopiņu novada pašvaldība

 

Sabiedrības integrācijas fonds

9

Sociālā darbinieka piesaiste Stopiņu novada pašvaldībai

 

Eiropas Sociālais fonds

5204,28

10.05.2011-30.06.2012

Stopiņu novada pašvaldība

 

VRAA

 

10

Ulbrokas sporta kompleksa sporta zāles aprīkojuma uzlabošana

LEADER

8593,59

2012.gads

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

11

Dienas centra "Saurieši" telpu renovācija un ieejas kāpņu izbūve

LEADER

12050,87

2012.gads

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

12

Sporta aprīkojuma iegāde Ulbrokas sporta kompleksā

LEADER

3000,00

2012.gads

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

13

Grāmata ir mūsu draugs - pieaugušo un skolēnu lasīšanas izglītības un prasmju attīstīšana

COMENIUS

13493,83

2010-2012

Ulbrokas vidusskola

 

VIAA

14

The children of Eirope sing and dance

COMENIUS

14 000 Eiro

2011 - 2013

Bulgārija

Slovēnija, Turcija, Igaunija, Latvija

 

15

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

Eiropas Sociālais fonds

149625, 00

01.2012-31.12.2013

Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

Rīgas 4.speciālā internātpamatskola, Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”, Stopiņu novada pašvaldība

 

16

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

3678874,00

21.11.2008 -20.11.2012

P/A Saimnieks

 

LR Vides Ministrija

17.

Informācijas tehnoloģijas speciālista piesaiste Stopiņu novada pašvaldībā

Eiropas Sociālais fonds

14399,00

16.11.2010-31.12.2011

Stopiņu novada pašvaldība

 

VRAA

18.

Skaņu dzīvespriekam

LEADER

2990,00

01.2011- 06.2011

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

19.

Ēnu izglītībai un kultūrai

LEADER

2990,00

01.2011 – 06.2011

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

20.

Teritorijas labiekārtošana pie Stopiņu novada Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas un kultūras nama

LEADER

2085,00

01.2011.-06.2011

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

 

21.

Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde

LEADER

 

1500,00

 

01.2011-06.2011

Stopiņu novada pašvaldība

 

 

    LAD

22.

Stopiņu novada dienas centru aprīkojuma uzlabošana

LEADER

670,00

01.2011 – 06.2011

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

23.

Autobusu iegāde skolēnu pārvadājumiem Stopiņu novadā

Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma īstenošana

7000,00

22.09.2011- 31.08.2011

Stopiņu novada pašvaldība

 

LAD

24.

Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra korpusa renovācija

Eiropas Reģionālais attīstības fonds

97884,00

04.01.2010 -30.06.2011

Stopiņu novada pašvaldība

 

VRAA

25.

Gaismas internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Eiropas Reģionālais attīstības fonds

91354,62

04.01.2010 – 31.08.2011

Stopiņu novada pašvaldība

 

 VIAA

26.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās

Eiropas Reģionālais attīstības fonds

725443,40

02.11.2009 – 01.05.2011

P/A Saimnieks

 

 VRAA

Atpakaļ