2 item(s)

$79.00

Vēlētājiem

 

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

 

Vēlētāju reģistrs

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī - sākotnēji tajā pašvaldībā, kas atbildīs vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (05.03.2017.).

Sākot no 25.marta līdz 16.maijam (18. dienai pirms vēlēšanu dienas) sākotnēji piešķirto iecirkni varēs mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni attiecīgās pašvaldības teritorijā vai tajā  pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. 

Par iecikņa maiņu vairāk informācijas: https://www.cvk.lv/pub/public/31452.html

 

Balsošanas kārtība

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā iespējams nobalsot iepriekš. 

Iepriekšējā balsošana:

2017. gada 31. maijs - vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 17.00 līdz 20.00;

2017. gada 1. jūnijs - vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 9.00 līdz 12.00;

2017. gada 2. jūnijs - vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, sākot no 29. maija, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

 

Balsošanas dokumenti

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

Atpakaļ