2 item(s)

$79.00

Pašvaldības policija

 

Pašvaldības policija ir Stopiņu novada domes administrācijas struktūrvienība, kura savas kompetences robežās veic sabiedriskās kārtības uzturēšanu Stopiņu novadā. Pašvaldības policijas pienākums ir kontrolēt pašvaldības apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, kā arī novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus.

 

Kontaktinformācija:

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Dežūrdaļas tālrunis: 67910901
E-pasts: policija@stopini.lv

Pašvaldības policijas priekšnieks: Ainārs Bērcis

Apmeklētāju pieņemšana

Stopiņu novada pašvaldības policija pieņem un izskata Stopiņu novada iedzīvotāju un viesu iesniegumus, sūdzības par administratīvo tiesību pārkāpumiem. Izskata priekšlikumus un sniedz atbildes uz Stopiņu novada iedzīvotāju un viesu jautājumiem.

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 11.00 – 13.00
Ceturtdienās no plkst.10:00 - 12:00

 

Operatīvo dienestu tālruņi palīdzības saņemšanai:

       Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

       Valsts policijas palīdzības tālrunis: 110

       Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests: 113

 

VP RRPP Salaspils policijas iecirkņa dežūrdaļas tālrunis 67895200, fakss 67895227, mob.26339290.
Salaspils policijas iecirkņa inspektors Ulbrokā apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst.16:00-17:30, tālr. 67910903.
Pārējā laikā jāvēršas Salaspils policijas iecirknī, Skolas ielā 7a, Salaspilī, tālr.67895200, mob.26339290, e-pasts: aigars.stankis@salaspils.vp.gov.lv.

Atpakaļ