2 item(s)

$79.00

Kontakti

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdiena    11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena    9:00-13:00 / 14:00-18:00

REKVIZĪTI                                                                                                                     
Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130              
Reģistrācijas numurs: LV90000067986.                                                                      
Banka: AS "SEB banka", kods (SWIFT): UNLALV2X,
konta nr. (IBAN): LV79UNLA0033300130908
Tālrunis: 67910518; e-pasts: novada.dome@stopini.lv 

DARBA LAIKS:
Pirmdiena      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00  /  13:45-17:00        Tīmeklis: www.stopini.lv
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00        Twitter:  @Stopini_Latvia
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00        Facebook: https://www.facebook.com/stopinunovadapasvaldiba/
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00        Instagram: https://www.instagram.com/stopinu_novada_pasvaldiba/

Nosaukums

 Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Domes vadība

 Domes priekšsēdētāja

 Vita Paulāne

 67910650
 26455773

 vita.paulane[at]stopini.lv

 Domes priekšsēdētājas vietnieks

 Ainārs Vaičulens

 67910771
 28711252

 ainars.vaiculens[at]stopini.lv

 Izpilddirektors

 Maksims Griščenko

 67910095
26131434

 maksims.griscenko[at]stopini.lv

Domes struktūrvienības

 Kanceleja

 

 

 

 Domes sekretāre

 Gunta Ozola

 67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

 Sekretāre

 Jūlija Vestfāle

 67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs  Anna Imbrate-Siliņa

 66954851, 67388608

 stopini[at] pakalpojumucentri.lv

 Juridiskā daļa

 

 

 

 Juridiskās daļas vadītāja

 Dace Leitāne

 67910562

 dace[at]stopini.lv

Juriste  Diāna Poriete  66104000  diana.poriete[at]stopini.lv

 Juriste

 Līva Grahoļska

 67910562

 liva.graholska[at]stopini.lv

 Juriste

 Aija Sventecka

 67910562

 aija.sventecka[at]stopini.lv

 Dzimtsarakstu nodaļa, Dzīvesvietas deklarēšana, Arhīva vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, 2.stāvs)

 

 

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 Sandra Graudiņa

67910564,
27757381

 dzimtsaraksti[at]stopini.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  Inga Branta-Čepule    

Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa

 

 

 

Nodaļas vadītāja

Ināra Saliņa

67910063

 gramatvediba[at]stopini.lv

Nodaļas vadītājas vietniece

Baiba Šulte

67910063

 baiba.sulte[at]stopini.lv

Grāmatvede

Natālija Pumpure

 

 

Grāmatvede

Irina Progļada

67910063

 irina.proglada[at]stopini.lv

Grāmatvede

Irina Greļa

67910063

 irina.grela[at]stopini.lv

Grāmatvede Ināra Saliniece 67910063  inara.saliniece[at]stopini.lv

Kasiere-grāmatvede

Gunta Kalberga

67910780

 gunta.kalberga[at]stopini.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators

Rolands Linejs

67910546

 rolands.linejs[at]stopini.lv

Personāldaļa

 

 

 

Personāla speciāliste

Gunta Ozola

67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

Speciālisti

 

 

 

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, 2.stāvs)

Ilze Kļaviņa

Ingrīda Birzniece-Ezera

27757387

66104001 

 ilze.klavina[at]stopini.lv

 ingrida.birzniece[at]stopini.lv

Attīstības un plānošanas speciāliste

Linda Čakše

67910546, 27757382

 planotajs[at]stopini.lv

Ainavu arhitekte Megija Gailīte 66104001   megija.gailite[at]stopini.lv
Izglītības speciāliste Vija Tomiņa 66104000  vija.tomina[at]stopini.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Inese Skrastiņa

67910504, 27854570

 inese.skrastina[at]stopini.lv

Atbildīgā par pašvaldības izdevumu "Tēvzemīte" Anna Imbrate-Siliņa    tevzemite[at]stopini.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Rasa Feldmane 26445141  jauniesi[at]stopini.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Gita Getaute-Šveicare

 

 

Darba un civilās aizsardzības speciālists

Jānis Miķelsons

26179683

 civila.aizsardziba[at]stopini.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Helmuts Vucēns

26171321

 itatbalsts[at]stopini.lv

Pašvaldības iestādes

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja

Laila Kundziņa, tār. 66103430, mob. 20170877, e-pasts: laila[at]stopini.lv; buvvalde[at]stopini.lv

http://www.stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/buvvalde

Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

 

 

 

 

 

 

Galvenais arhitekts

Andris Rībenis, tālr. 66103433, e-pasts: andris.ribenis[at]stopini.lv

Arhitekte

Žanete Mārtuža

Būvinspektors

Guntars Vērdiņš, tālr. 67910506, e-pasts: guntars.verdins[at]stopini.lv

Būvinspektors

Andris Bite, tālr. 66103432, e-pasts: andris.bite[at]stopini.lv

Zemes ierīkotāja

Nora Puķīte-Babāne, tālr. 67910546, mob. 20170876, e-pasts: nora.pukite[at]stopini.lv

Lietvede

Iveta Reinholde, tālr. 67911328, e-pasts: iveta.reinholde[at]stopini.lv

Dienas centri

Dienas centrs "Ulbroka"

Vadītāja Anda Višķere, tālr.28373398

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-ulbroka

 Institūta ielā 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Dienas centrs "Saurieši"

Vadītāja Aija Šibajeva, tālr.67956786, e-pasts: dc.sauriesi[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-sauriesi

Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118

Dienas centrs "Upeslejas"

Vadītāja Sandra Briška, tālr.67956939, e-pasts: dc.upeslejas[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-upeslejas

Upeslejas 9, Stopiņu novads, LV-2118

Dienas "Cekule"

Vadītāja Olga Osipova, tālr.28317417, e-pasts: dc.cekule[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-cekule

Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu novads, LV-2118

Dienas centrs "Līči"

Vadītāja Zanda Pelše, tālr.25125231, e-pasts: dc.lici[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-lici

"Līči", Līči, Stopiņu novads, LV-2118

Pašvaldības policija

Dežūrdaļa

Tālrunis: 67910901
E-pasts: policija[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/pasvaldibas-policija

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Valda Frīdenšteina, tālr: 67911192, e-pasts: barintiesa[at]stopini.lv

http://www.stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/barintiesa

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Bāriņtiesas apcliecinājumu izpildītāja

Zenta Kazule, tālr.67911305

 

Sociālais dienests

Vadītāja

Ilma Lāčgalve, tālr.67910792, mob.26644134, e-pasts: sociala.nodala[at]stopini.lv

http://www.stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/socialais-dienests

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Stopiņu novada pašvaldības kontaktpersona nepieciešamās palīdzības saņemšanai un konsultāciju sniegšanai bēglim un personai ar alternatīvo statusu Ilma Lāčgalve, tālr.67910792, mob.26644134, e-pasts: sociala.nodala[at]stopini.lv  

Sociālais darbinieks

Daina Lūse, tālr.67910792, e-pasts: daina.luse[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks

Ingrīda Apsīte, tālr.67910792, e-pasts: ingrida.apsite[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks

Vēsma Streļča, tālr.67910780, e-pasts: vesma.strelca[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Alīna Aleksandrova, tālr.67910780, e-pasts: alina[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Ināra Šešera, tālr.67910792, e-pasts: inara.sesera[at]stopini.lv

 

Ulbrokas kultūras nams

Vadītāja

Inta Kalniņa, tālr.: 28642344, e-pasts: kulturaulbroka[at]inbox.lv

http://stopini.lv/lv/kultura

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka”

Vadītāja

Ārija Vītoliņa, tālr. tālr.29498813

Institūta iela 22, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Ulbrokas sporta komplekss, Stopiņu peldbaseins

Vadītāja

Aelita Veipa, e-pasts: aelita.veipa[at]stopini.lv, Sporta komplekss: tālr.67911138, Peldbaseins: tālr.67910220

 http://stopini.lv/lv/sports

Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130

Ulbrokas bibliotēka

Vadītāja

Daiga Brigmane

Tālr./fakss 67910503, e-pasts: biblioteka[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka

Institūta iela 1, , LLU LTZI 2.stāvs, Ulbroka,  Stopiņu novads, LV -2130

Sauriešu bibliotēka

Vadītāja

Kristīne Cimdiņa

Tālr.25638225, e-pasts: sauriesu.biblioteka[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka

Līdumnieku iela 1-54, Saurieši, Stopiņu novads, LV – 2118

Pašvaldības izglītības iestādes

Ulbrokas vidusskola

Lietvedība: tālr.67910372, e-pasts: ulbrokas.skola[at]u-vsk.lv

www.ulbrokas-vsk.lv

Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130

Stopiņu pamatskola

Tālr. pamatskolā: 67956645
Tālr. pirmskolas izglītības iestādē: 67956817
Fakss: 67956645, e-pasts: stopsk[at]inbox.lv

Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu novads, p/n Cekule, LV-2118

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

Tālr.: 67910948, mob.tālr.25125232, fakss 67910532 (pašvaldībā), e-pasts: muzikas.skola[at]stopini.lv

www.umms.lv

Institūta ielā 1b, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs

Tālr. 67956088, fakss: 67956088, e-pasts: skola[at]upeslejuskola.lv

www.upeslejuskola.lv

Internātpamatskola, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118

Gaismas internātpamatskola

Tālr./fakss: 67703825
Skolotāju istaba: 67703826
Internāts: 67703286

E-pasts: gaismask[at]latnet.lv, info[at]gaismasskola.lv

www.gaismasskola.lv

Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

PII "Pienenīte"

Tālr. 67910983; e-pasts: lietvediba[at]ulbroka-pienenite.lv

www.ulbroka-pienenite.lv 

Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Pašvaldības aģentūras

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

Tālrunis: 67387221, fakss: 67387220, e-pasta adrese: sekretare[at]saimniekspa.lv

www.saimniekspa.lv

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance" Tālruņi reģistratūrā 67910796, mob.tālr.29182238, e-pasts: stopinu.ambulance[at]apollo.lv

Plašāka informācija.

Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" Upesleju doktorāts

Tālrunis 27844094

Plašāka informācija.

Upeslejas 11, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118 
 

 

Ulbrokas Meža kapi

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Ulbrokas Meža kapi

Kapu pārzine Silvija Mazure, tālrunis 67387228, mob.26322587

Dokumentu iesniegšana un noformēšana apbedīšanai Stopiņu novada domē, tālrunis 67910518, e-pasts: novada.dome[at]stopini.lv

"Ulbrokas kapi", Stopiņu novads, LV-2130

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

 

Atpakaļ