2 item(s)

$79.00

Komitejas un komisijas

 

Pamatojoties uz Stopiņu novada pašvaldības nolikumu ir izveidotas šādas pastāvīgās komitejas:

Finanšu komiteja

Norises laiks: ceturtdienās plkst.17:00 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas Nolikums 

Komitejas sastāvs:
J.Pumpurs, priekšsēdētājs
V.Paulāne, priekšsēdētāja vietniece
J.Leimans
S.Masļakovs
J.Vasiļjevs
A.Grunde
A.Senkāns


Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja

Norises laiks: trešdienās plkst.16:00 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas Nolikums

Komitejas sastāvs:
L.Šefere, priekšsēdētāja
I.Vīksne, priekšsēdētājas vietniece
Dz.Saliņš
L.Sturme
D.Brigmane


Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja   

Norises laiks: otrdienās plkst.15:00 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas Nolikums 

Komitejas sastāvs:
V.Paulāne, priekšsēdētāja
D.Brigmane, priekšsēdētājas vietniece
L.Kurzemniece
L.Šefere
J.Vasiļjevs
Dz.Saliņš
A.Vaičulens


Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komiteja  

Norises laiks: otrdienās plkst.16:00 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas Nolikums 

Komitejas sastāvs:
S.Masļakovs, priekšsēdētājs
A.Senkāns, priekšsēdētāja vietnieks
V.Paulāne
J.Leimans
B.Smirnovs
L.Sturme
A.Vaičulens

Zemes un mežu īpašumu komiteja  

Norises laiks: otrdienās plkst.15:30 (vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes)

Komitejas Nolikums 

Komitejas sastāvs:
A.Senkāns, priekšsēdētājs
S.Masļakovs, priekšsēdētāja vietnieks
J.Pumpurs
J.Leimans
B.Smirnovs
A.Grunde

 

Pastāvīgās komisijas

Iepirkumu komisija

Norises laiks: pēc pieprasījuma.

Komisijas Nolikums  

Komisijas sastāvs:
A.Senkāns, priekšsēdētājs
Ž.Mārtuža, priekšsēdētāja vietnieks
B.Šulte, komisijas locekle
L.Kundziņa, komisijas locekle
A.Sventecka, komisijas locekle
A.Sventecka, sekretāre

 

Administratīvā komisija

Norises laiks: ne retāk kā reizi mēnesī.

Komisijas Nolikums 

Komisijas sastāvs:
D.Leitāne, priekšsēdētāja
L.Kundziņa
D.Lūse
A.Bessonovs

 

Korupcijas novēršanas komisija

Norises laiks: pēc pieprasījuma. 

Komisijas Nolikums 

Komisijas sastāvs:
D.Leitāne, vadītāja
L.Kundziņa
S.Plociņa

 

Maksas pakalpojumu aprēķināšanas komisija

Norises laiks: pēc nepieciešamības

Komisijas Nolikums 

Komisijas sastāvs:
M.Griščenko, priekšsēdētājs
B.Šulte
D.Poriete
J.Leimans
B.Smirnovs

 

Stopiņu novada Vēlēšanu komisija

Komisijas sastāvs:
E.Rozenbaha-Kalniņa, priekšsēdētāja
T.Vilciņa, sekretāre
I.Lāčgalve
S.Šteinberga
J.Staškēvičs
G.Blīgzna

 

Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

Komisijas sastāvs:
Dace Leitāne
Linda Čakše
Sergejs Masļakovs 
Atis Senkāns
Aldis Grunde

 

Stopiņu novada Medību koordinācijas komisija

Komisijas Nolikums

Komisijas sastāvs:
Ainārs Vaičulens, Jānis Leimans - Stopiņu  novada domes pārstāvji;
Kaspars Bauska - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;
Jānis Ozoliņš – Valsts meža dienesta pārstāvis;
Guntis Vilnītis- biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis;
Kaspars Šuikovskis – Latvijas Mednieku savienības Pierīgas mednieku klubs pārstāvis; 
Komisijas sekretāra pienākumu veicēju nodrošina Stopiņu  novada pašvaldība ar atsevišķu priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieces rīkojumu.

 

Satiksmes drošības, ceļu apsaimniekošanas un ceļu pārņemšanas komisija

Komisijas sastāvs:
Maksims Griščenko, komisijas priekšsēdētājs
Laila Kundziņa
Stopiņu novada pašvaldības ceļu apsaimniekotāja pārstāvis
Stopiņu novada domes Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas pārstāvis

 

Atpakaļ