2 item(s)

$79.00

Izsoles rezultāti

 

Zemesgabala daļu “Jaunais karjers” , Saurieši, Stopiņu  novads, nomas tiesību izsoles rezultāti

Atklātas mutiskas pirmreizējas izsoles rezultātā zemesgabala daļas ar platību 453600 m2, (kadastra apzīmējums 8096 008 0282) un zemes gabala ar platību 76400 m2 (kadastra apzīmējums 8096 008 0436) JAUNAIS KARJERS, Sauriešos, zemes nomas tiesības ieguva biedrība “MX Stopiņu”, reģistrācijas numurs 40008229472, par summu 2400,00 EUR gadā.

Stopiņu novada domes Izsoles komisija

(09.02.2017.)

Atpakaļ