2 item(s)

$79.00

Domes vadība

 

Priekšsēdētāja Vita Paulāne

tālr.: 67910650, mob.tālr. 26455773
e-pasts: vita.paulane@stopini.lv

 

Priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens

tālr.: 67910771, mob.tālr. 28711252
e-pasts: ainars.vaiculens@stopini.lv

   

 

Izpilddirektors  Maksims GRIŠČENKO
tālr.: 67910095, mob.tālr. 26131434
e-pasts: maksims.griscenko@stopini.lv 

 

Atpakaļ