Aptaujas

 

Aicinām piedalīties Stopiņu novada iedzīvotāju aptaujā

Stopiņu novada pašvaldība veic Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi. Programmas izstrādes gaitā ir būtiski uzzināt novada iedzīvotāju viedokli, un tāpēc aicinām piedalīties aptaujā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot jūsu viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Stopiņu novada attīstības programmas izstrādei.  

Aptaujas anketas būs iespējams aizpildīt līdz 2018. gada 31. martam.  Elektroniski aptauja pieejama: http://ej.uz/stopinu_ap 

Drukātā veidā anketas būs pieejamas marta “Tēvzemītes” numurā, novada bibliotēkās un dienas centros, Stopiņu novada domē, no 6. marta. Aizpildītās anketas var atstāt „Aptauju” kastītēs dienas centros, bibliotēkās, izglītības iestādēs un citās pašvaldības iestādēs.

Aptauja ir anonīma un informācija tiks publicēta apkopotā veidā. 

Stopiņu novada dome 
(01.03.2018.)

 

Noslēgušās aptaujas par Ulbrokas apļa labiekārtojumu un autobusu pieturas rekonstrukciju Upeslejās

No 28. novembra līdz 22. decembrim Stopiņu novada iedzīvotāji varēja izteikt savu viedokli par Ulbrokas apļa labiekārtojumu no 2018. gada un autobusu pieturas rekonstrukciju Upesleju ciemā.

Aptaujas ir noslēgušās un esam uzsākuši rezultātu un iedzīvotāju iesūtīto priekšlikumu apkopojumu. Aptauju rezultātus un pieņemtos lēmumus darīsim zināmus janvāra vidū.

Paldies visiem iedzīvotājiem par dalību aptaujās!

Stopiņu novada dome
(22.12.2017.)

 

Aicinām izteikt viedokli par autobusu pieturas rekonstrukciju Upeslejās

Apsekojot autobusu galapunkta pieturas būvi Upeslejās, tika konstatēts, ka pieturas nesošā konstrukcija un pamatnes grīda ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un pietura ir kļuvusi bīstama ekspluatācijā. 

Autobusu pieturas rekonstrukcijas gaitā ir paredzēts izveidot jaunu pieturas pamatu, pašu autobusu pieturu un sakārtot apkārtējo vidi.

Pirms rekonstrukcijas uzsākšanas aicinām iedzīvotājus iesaistīties un nobalsot par labāko piedāvāto variantu autobusu pieturas vizuālajam izskatam. 

Visas pieturas veidotas no metāla konstrukcijas, sienas – rūdīts stikla, jumts – polikarbonāts, koka sols.

Katrā variantā tiks izvietotas 2 autobusu pieturas, lai būtu lielāka uzgaidāmās telpas platība.

(29.11.2017.)

 

Aicinām nobalsot par Ulbrokas apļa tīkamāko labiekārtojuma variantu

2018. gada pavasarī plānots labiekārtot Ulbrokas rotācijas apli. Izstrādājot labiekārtojuma plānu, tiks ievēroti VAS “Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi. Rotācijas apļa labiekārtojumam ir izstrādāti trīs varianti. 

Apskatīt piedāvātos risinājumus un nobalsot par Jums tīkamāko Ulbrokas apļa labiekārtošanas projekta variantu var līdz 22. decembrim ieskaitot.

(28.11.2017.)

 

Paldies visiem, kas piedalījās - aptauja ir noslēgusies!

Aptauja – ar ko Stopiņu novads var lepoties Latvijas saimē?

Gatavojoties Latvijas valsts simtgades svinībām, kuru mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu valstij, mīlestību pret savu zemi un veicināt saliedētību un sadarbību, vēlamies noskaidrot Stopiņu novada iedzīvotāju viedokli - ar ko mēs, Stopiņu novadā varam lepoties, esam īpaši Latvijas mērogā?

Atbildes gaidīsim līdz 15. februārim. Rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Stopiņu novada dome

(01.02.2017.)

 

Top Stopiņu novada tautas tērps 

Stopiņu novada iedzīvotāju 2016.gada aptaujas rezultātu apkopojums

Stopiņu novada iedzīvotāju 2014.gada aptaujas rezultāti

Aptaujas apkopojums situācijas veselības aprūpes pakalpojumu un ģimenes ārstu pieejamībā Stopiņu novadā, 2012.gads

Stopiņu novada iedzīvotāju 2012.gada aptaujas rezultāti

Atpakaļ