2 item(s)

$79.00

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

 

Par pakalpojumu

Pašvaldība anulē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu attiecīgajā administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas dzīvesvietu.

Pakalpojuma saņemšana

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas
Juridiskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

 • Pase
  • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
 • Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments
 • Izziņa par adresē deklarētajām personām

Juridiskajai personai papildus iesniedzamie dokumenti:

 • Reģistrācijas apliecības kopija
 • Pārstāvja pilnvarojums
 • Izziņa par adresē deklarētajām personām

Veidlapas:

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Maksa

Nav

Normatīvie akti

 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums
 • MK noteikumi Nr. 1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"
 • MK noteikumi Nr.72 “ Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
 • MK noteikumi Nr. 322 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"
 • Personu apliecinošu dokumentu likums
 • Iedzīvotāju reģistra likums
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums
 • Administratīvā procesa likums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēnesis

Kontaktinformācija:

Tālr.: 67910564, 27757381
e-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv

Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Pirmdiena   11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena   9:00-13:00 / 14:00-18:00 

Pārējā laikā saskaņot telefoniski pa tālruni 27757381.

Atpakaļ