2 item(s)

$79.00

Stopiņu novada Goda Pilsoņi

 

2012.gadā Stopiņu novada pašvaldība uzsāka jaunu tradīciju - atzinības piešķiršanu "Stopiņu novada Goda Pilsonis".

Tā ir augstākā Stopiņu novada pašvaldības atzinība, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Stopiņu novada labā, valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Atzinību “Stopiņu novada Goda Pilsonis” var piešķirt ne tikai Stopiņu novada iedzīvotājiem, bet arī Latvijas un ārvalstu personām. 

Kandidātus „Stopiņu novada Goda Pilsonis” atzinībai var izvirzīt ne mazāk kā 5 iedzīvotāji, domes deputāti, domes komitejas, komisijas un Stopiņu novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas.

Stopiņu novada Goda Pilsoņa atzinību pasniedz katru gadu novada svētku vai Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros.

Saistošie noteikumi "Par apbalvojuma "Stopiņu novada Goda Pilsonis" piešķiršanu".

Ir noslēgusies kandidātu pieteikšana atzinībai „Stopiņu novada Goda Pilsonis” 2017. gadā

10. oktobrī noslēdzās pieteikumu iesniegšana Stopiņu novada Goda Pilsoņa atzinības saņemšanai 2017. gadā. Stopiņu novada domē ir iesniegti 2 pieteikumi. Oktobra beigās notiks komisijas sēde, pēc kuras paziņosim atzinībai izvirzītos novadniekus.

(16.10.2017.

 

Aicinām pieteikt kandidātus atzinībai „Stopiņu novada Goda Pilsonis” 2017. gadā

Darbs, kas rada prieku sev un citiem, dod pievienoto vērtību novadam, Latvijai; kāds nejaušs atklājums, kas pārvērties nozīmīgā pienesumā sabiedrībai; kāds no sirds dāvāts prieks līdzcilvēkiem, par atlīdzību nemaz neiedomājoties. To visu varam novērtēt kā ieguldījumu mūsu novada izaugsmē un attīstībā.

Lai godinātu mūsu novadniekus un arī Latvijas un ārvalstu iedzīvotājus, Stopiņu novada pašvaldība 2012. gadā iedibināja atzinību „Stopiņu novada Goda Pilsonis”. Arī šogad, 2017. gadā, aicinām pieteikt kandidātus Stopiņu novada Goda Pilsoņa atzinības piešķiršanai. Tā ir augstākā Stopiņu novada pašvaldības atzinība, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Stopiņu novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Atzinību „Stopiņu novada Goda Pilsonis” piešķir Stopiņu novada un Latvijas iedzīvotājiem, kā arī ārvalstu personām. 

Kandidātus var izvirzīt ne mazāk kā pieci iedzīvotāji, domes deputāti, domes komitejas, komisijas un Stopiņu novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas.
Stopiņu novada Goda pilsoņa atzinības pasniegšana notiks Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā Ulbrokas kultūras namā 2017. gada 17. novembrī.

Aicinām iepazīties ar saistošajiem noteikumiem „Par apbalvojuma „Stopiņu novada Goda Pilsonis” piešķiršanu” un aizpildīt pieteikuma anketu, kas elektroniski pieejama interneta vietnē http://stopini.lv/lv/forma/stopinu-novada-goda-pilsonis

Drukātā veidā saistošie noteikumi un pieteikuma anketas būs pieejamas Stopiņu novada domē, Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkās, Stopiņu novada dienas centros Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās, Cekulē un Līčos.

Aizpildītas pieteikuma anketas līdz 2017. gada 10. oktobrim jāiesniedz Stopiņu novada domē Institūta ielā 1A, Ulbrokā. 

Pieteikuma anketu var aizpildīt un iesniegt arī elektroniski http://stopini.lv/lv/forma/stopinu-novada-goda-pilsonis

Stopiņu novada pašvaldība
(01.09.2017.)

 

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2016. gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2015.gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2014.gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2013.gadā

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2012.gadā

Atpakaļ