2 item(s)

$79.00

Latvijai 100

 

Tuvojas Latvijas valsts simtgade, kuru svinēsim 2018.gadā. Par simtgades atzīmēšanas virsuzdevumu ir noteikta Latvijas sabiedrības valstsgribas un valstiskās piederības sajūtas stiprināšana, pašorganizējošu procesu rosināšana un dažādu līmeņu sadarbības veicināšana. Svētku programmu paredzēts īstenot piecu gadu laikā no 2017. līdz 2021. gadam, lai pilnvērtīgi un sistemātiski atcerētos visus vēsturiskos notikumus un cilvēkus, kas veidojuši Latvijas valsti.

Gatavošanās svētkiem jau sākusies, un to rīkošanā aicinām iesaistīties arī sabiedrību, lai saprastu, ka ikviens no mums var kaut ko uzdāvināt savai Latvijai svētkos. Sagaidot apaļo jubileju, atskatīsimies uz valsts sarežģīto veidošanās ceļu, izceļot un parādot pārējai pasaulei savas kultūras bagātības un izcilības.

Svētku koordinējošo darbu veic Kultūras ministrijas izveidotais Latvijas valsts simtgades birojs sadarbībā ar pašvaldībām. Latvijas valsts simtgades biroja mājaslapa: http://lv100.lv/ 

Katrā pašvaldībā ir noteikts savs valsts svinību simtgades koordinators, lai iedzīvotāji un dažādu nozaru speciālisti varētu sazināties par plānotajām idejām.

Aicinām iedzīvotājus un organizācijas dalīties ar savām idejām un iecerēm Latvijas simtgadei, apkoposim tās un visi sekosim līdzi ideju realizācijai. E-pasts: novada.dome@stopini.lv

Latvijas valsts simtgades pasākumu koordinatore Stopiņu novadā, Vita Paulāne, domes priekšsēdētāja tālr.67910650, vita.paulane@stopini.lv 

**************************************

Latvijas Neatkarības atjaunošanu svinot un Latvijas simtgadi sagaidot

4.maijā no plkst.12.00 līdz 15.00 BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI Stopiņu novadā (valsts ceļa posmā no Institūta 8 līdz Institūta 4)

Pasākuma ietvaros: 

Māmiņām veltīts koncerts plkst.12.00 un plkst.13.30 (piedalās Stopiņu novada izglītības iestāžu audzēkņi)

Dejas Stopiņu novada dejotāju sniegumā;

Iespēja sadancoties un sadziedāties;

Iespēja uzrakstīt savu vēlējumu novadam un Latvijai;

Prezentācijas;

Radošas, sportiskas un izklaidējošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem;

Mājražotāju pārtikas produkti;

Amatnieku darinājumi;

Fotostūrīši;

Darbosies kafejnīca

Iespēja pieteikties tirgotājiem (mājražotājiem) pa tālr. 28642344 un 27854570 līdz 30.aprīlim.

(03.04.2018.)

 

Stopiņu novada skolēni fotografē un piedalās fotokonkursā

Stopiņu novada skolās Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””. 

Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros ikviens skolēns tiek aicināts uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Katrā novadā un pilsētā ir atrodams Latvijas skaistums, kuru ir vērts iemūžināt fotogrāfijās, lai lepotos un parādītu citiem.

Skolēni savus darbus var iesniegt interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur interesenti tos var aplūkot un arī nobalsot par labākajiem darbiem.

Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un projekta noslēgumā tās kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, ļoti nozīmīga ir sadarbība ar novadu un pilsētu pašvaldībām. “Latvijai 100” projektu darba grupa saka lielu paldies Stopiņu novada pašvaldībai par izrādīto atbalstu projektu īstenošanai.

Tikpat nozīmīgs ir Stopiņu novada uzņēmēju atbalsts. 2017. gadā ļoti veiksmīgi visā Latvijā tika īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūtīja pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata” ar mērķi rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu.

Aizvien sakām lielu paldies SIA “Agrera” un SIA “MARKO KEA” par atbalstu Stopiņu novada skolēnu radošajām idejām!

Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!

“Latvijai 100” projekta darba grupa
(18.04.2018.)

 

Latvijas vides aizsardzības fonds ir apstiprinājis sešu novadu pašvaldību sadarbības projektu par godu Latvijas simtgadei

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) ir apstiprinājusi  sešu novadu pašvaldību sadarbības projektu “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” 

Projekts paredz, ka sešu novadu pašvaldības – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma, Salaspils un Stopiņu novada pašvaldība – izstrādās velomaršrutu par godu Latvijas simtgadei un īstenos dažādas aktivitātes iedzīvotāju vides izglītošanā, tādā veidā popularizējot gan vietējā, gan noslēgumā nacionālā mērogā izcilos Lejasdaugavas novadu dabas un kultūrvēsturiskos objektus Ogres upes ielejā, Daugavas labajā krastā un Mazās Juglas krastos.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts vienots velo maršruts, kas apvienos visus novadus, uzstādītas velomaršruta marķējuma zīmes, uzstādītas kulturvesturisko un dabas objektu marķējuma zīmes, rīkotas talkas novadu teritorijās, kā arī velobraucieni, lekcijas, plenērs un laivu brauciens. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada 16.novembra līdz 2018.gada 30.jūnijam. LVAFA piešķirtais finansējums – Eiro 40 000,00, kas sastāda 77% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Pārējos 23% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām sastāda visu pašvaldību līdzfinansējumi.

Aicinām sekot līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un aktīvi tajās piedalīties! 

Ingrīda Birzniece-Ezera, 
Stopiņu novada domes projektu vadītāja


Materiāls tapis ar Latvijas vides
aizsardzības fonda atbalstu
(07.02.2018.)

 

Tautas lietišķās mākslas studijas “ULBROKA” dalībnieku aicinājums visiem Stopiņa novada iedzīvotājiem un novadā strādājošiem!

2018. gada 18. novembrī dosimies svinēt Latvijas simtgadi uzvelkot rakstainus cimdus!

Nāciet pie mums uz studiju, lai iemācītos un adītu rakstainus cimdus. Ja esat jau prasmīgi cimdu adītāji, nāciet lai dalītos pieredzē.

Piedalīsimies kopā visas Latvijas akcijā “Cimdotā Latvija”. Mūsu pašu adītie rakstainie cimdi būs kā kopīgā pazīšanās zīme svinot Latvijas simtgadi.

Jau kopš seniem laikiem latvietim cimdi ir apģērba sastāvdaļa ar dziļi simbolisku nozīmi. Cimdos saskatāma latviskā gaume, izdoma, amatu prasmes un radošums.

Ieadīsim cimdos savu radošumu, savas rakstu zīmes un krāsu prieku! Cimdu adīšanas prasmes jums iemācīs Stopiņu novada iedzīvotāja, studijas rokdarbu skolotāja un Tautas daiļamata meistare Baiba Ūķeniece. 

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā no 18.00-21.00 studijas telpās Institūta ielā 22, Ulbrokā (blakus ambulancei). Informāciju par nodarbību dienām katru nedēļu var izlasīt pie studijas durvīm vai zvanot Baibai Ūķeniecei pa tālruni 23776922.

Aicinām piedalīties ikvienu iedzīvotāju - gan skolēnu, gan studentu, gan jaunās māmiņas un tētus, gan vecmāmiņas un vectētiņus. Nāciet, lai būtu vienoti Latvijai!

Tautas lietišķās mākslas studijas “Ulbroka” vadītāja Ārija Vītoliņa

(Foto no Upesleju dienas centra arhīva, dienas centra apmeklētāju darinātie rakstainie cimdi.)

(23.01.2018.)

 

Latvijas Radio raidījums "100 NO MUMS" ciemos pie Daigas Brigmanes, Ulbrokas bibliotēkas vadītājas

Iespējams, ka daudziem no mums priekšstats par bibliotēkas darbu ir izveidojies kaut kad sen bērnībā vai jaunības gados un liekas, ka tas saistās ar grāmatu plauktiem ēnainās telpās, kur mūžīgais miers un kāds, veicot darbu, kārto grāmatu kartītes. Bet tā nav. Mūsdienu bibliotēka ir ne tikai grāmatu izsniegšanas vieta, pat ne tikai pieejama telpa ar datoriem, pat ne tikai informācijas centrs, vēl vairāk – bibliotēka ir vietas kultūrvēstures mantojuma vācēja un glabātāja , bibliotēka nodarbojas ar novadpētniecību.   Un tas ir darbs, kas noris tālu prom no pašas bibliotēkas.

Raidījuma ieraksts pieejams: http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/100-no-mums/ciemos-pie-daigas-brigmanes-ulbrokas-bibliotekas-vaditajas..a88590/ 

Avots: http://lr2.lsm.lv/lv/lr2/  (29.06.2017.)

 

Fotogalerija: BALTĀ GALDAUTA svētki Ulbrokā, 2017. gada 4. maijā

2017. gada 4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā no plkst. 12:00-15:00 BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI Stopiņu novadā

Ulbrokā, Institūta ielā, ceļa posmā no Institūta ielas 8 līdzInstitūtai ielai 4,

Pie balti klātiem galdiem: 
•    Muzikāli priekšnesumi kopā ar apvienību „Imanta – Dimanta un draugi”
•    Dejas Stopiņu novada dejotāju sniegumā;
•    Iespēja sadancoties un sadziedāties;
•    Iespēja uzrakstīt savu vēlējumu novadam un Latvijai;
•    Prezentācijas, radošas, sportiskas un izklaidējošas aktivitātes;
•    Mājražotāju pārtikas produkti;
•    Amatnieku darinājumi;
•    Darbosies kafejnīca

Iespēja pieteikties tirgotājiem (mājražotājiem) pa tālr. 28642344 un 27854570 līdz 28.aprīlim. 

*************************************

Stopiņu  novads – Latvijas simtgadei

Latvijas simtgades svinību gadu ietvaros Stopiņu novadā tiks organizēti  dažādi valstiskās piederības apziņas veidošanas un kultūrizglītojoši pasākumi. 

Gatavojoties godam sagaidīt Stopiņu novada 130. jubileju 2017. gadā, ir uzsākta dokumentālās filmas „Stopiņu novada laika zīmes” uzņemšana, kurā būs vērojami Stopiņu novadā notiekošie pasākumi gada ritumā. Filmas prezentācija plānota 2018. gadā, kā viena no Stopiņu novada dāvanām Latvijai, simtgadi sagaidot. 

Stopiņu novada lielākā dāvana Latvijas simtgadē būs jaunais Stopiņu novada Kultūras centrs, kura būvniecība uzsākta 2016. gadā. 

Šā gada marta beigās organizējām semināru “Stopiņiem-130; Latvijai-100”, kurā izstrādājām dažādas radošas idejas, un kā turpinājums, vasarā notiks radošais plenērs ar mērķi - Latvijas simtgadei veltīta vides objekta skices izstrāde. 

Atsaucoties mūsu novadnieka, tēlnieka Ulda Sterģa idejai, 2016. gadā, tautas lietišķās mākslas studijas “Ulbroka” profesionālā vadībā, uzsākām Stopiņu novada tautastērpa radīšanu. Krāsu izvēlē novada brunčiem iesaistījām novada iedzīvotājus – ar balsojumu tika izvēlēts vēlamākais krāsu salikums. Šogad, Līgo svētkos, pirmo reizi būs iespēja ieraudzīt Stopiņu novada tautas tērpu. 

2016. gadā, sekojot Kultūras ministrijas aicinājumam, Stopiņu novadā tika svinēti BALTĀ GALDAUTA svētki. Šogad turpinām šo tradīciju ar jaunu vērienu – BALTĀ GALDAUTA svētki ielas garumā, piedaloties pašvaldības iestādēm ar dažādām radošām un sportiskām aktivitātēm, māksliniecisko kolektīvu priekšnesumiem, amatnieku demonstrējumiem, notiks arī mājražotāju tirdziņš. 

2017.gadā novadā norisinās dažādas akcijas – „Es mīlu Latviju”, „Es mīlu Stopiņus”, „Mans novēlējums Latvijai”, „Mans novēlējums Stopiņiem”. 

2017. gada 25. augustā notiks Stopiņu novada 130. jubilejai un Latvijas 100-gadei veltīts  pirmatskaņojums - komponista Māra Lasmaņa jaundarbs „Ezera mistērija” ar mūsu novadnieka – dzejnieka Pētera Brūvera dzeju. 2017. gadā P.Brūverim būtu apritējuši 60 gadi, un “Ezera mistērija” ir veltījums dzejnieka piemiņai.

Latvijas simtgades gadā – realizēsim jaunus un iepriekšējos gados uzsāktos darbus.

Ir uzsākts darbs pie grāmatas par Ulbrokas muižu, kurā būs ietverts plašs kultūrvēsturisks pētījums par muižas un apkārtnes izveidošanos un attīstību. Grāmatu plānots izdot 2018. gadā. 

2018. gadā viena no mūsu novada rotām - Līgo parks, sagaidīs savu 30. pastāvēšanas gadskārtu.  Kā viens no centrālajiem notikumiem plānots multidimensionāls uzvedums Līgo parkā 2018. gada 18. novembrī. 

Organizēsim sportiski-kultūrvēsturiski-izglītojošu orientēšanās pasākumu pa Stopiņu novada teritoriālo robežu. 

Kā skaistu simbolu un atskaites punktu, novadā stādīsim mūsu tautas spēka un dvēseles kokus - ozolus un bērzus.

Atklāsim Latvijas simtgadei veltītu vides objektu Stopiņu novada centrā.

Latvijas simtgades svinību gadu ietvaros rīkosim dažādus svētkus ar Latvijas vietvārdu izcelšanu – Kaudzīšu ielas svētki, Burtnieku ielas svētki u.c.

Informāciju sagatavoja Inta Kalniņa, 
Ulbrokas kultūras nama vadītāja
(20.04.2017.)

 

Stopiņu novads gatavojas Latvijas simtgadei

Kā galvenā dāvana Latvijas simtgadē Stopiņu novadā būs jaunā Stopiņu novada Kultūras centra atvēršana mūsu novada ļaudīm un viesiem. 2016. gada septembrī ir uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi. Tuvākajos gados mūs gaida saspringts un atbildīgs darbs, lai kultūras centrs, kurā jaunu mājvietu radīs gan bibliotēka, gan dzimtsarakstu nodaļa, gan muzejs un semināru zāle – “zaļā klase”, kā arī Lielā un Mazā zāle un mēģinājumu telpas mūsu pašdarbnieku kolektīviem, taptu noteiktajos termiņos un galvenais – ļoti labā kvalitātē. Kvalitāte un drošība – tie ir galvenie atslēgas vārdi mūsu turpmākajā darbā, to apzinās visi – gan pasūtītājs, gan projektētāji, būvnieki un būvuzraugi.

Stopiņu novadā esam iecerējuši izveidot Latvijas simtgadei veltītu, īpašu āra objektu, instalāciju. Ceram, ka Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas mākslinieki piedalīsies ar idejām un palīdzību projekta realizācijā.
Jau nākamgad notiks Stopiņu novada 130. jubilejai un Latvijas 100-gadei veltīts  pirmatskaņojums - komponista Māra Lasmaņa jaundarbs „Ezera mistērija”. Darbs tapis kā Stopiņu novada domes pasūtinājums, mūzikā skanēs mūsu novadnieka – dzejnieka Pētera Brūvera dzeja. 2017.gadā P.Brūverim būtu apritējuši 60 gadi, un “Ezera mistērija” ir veltījums dzejnieka piemiņai.  Mūzika, dzeja, deja, gaismas – tie ir elementi, kuru saspēlē iecerēts panākt īpašu emocionālo stāvokli ikvienam koncerta dalībniekam un klausītājam. Jaundarbs jau nodots Stopiņu novada koriem un ansambļiem, muzikālā materiāla apgūšanai, plānots pieaicināt arī viesmāksliniekus.

Esam iecerējuši veidot dokumentālus materiālus par mūsu novada ilgdzīvotājiem. 

Uz Stopiņu novada 130.jubileju un Latvijas simtgadi Stopiņu novadam būs savs tautas tērps. Novada iedzīvotāji ir nobalsojuši par tautastērpa brunču auduma krāsām un jau ir izgatavots pirmais auduma paraugs, šobrīd notiek aktīvs darbs pie tautastērpa izveides. 2017.gadā varēsim prezentēt pilnu tautastērpa komplektu - sievām un vīriem.

2016. gada 4.maijā pievienojāmies Latvijas 100-gades biroja aicinājumam un svinējām Baltā galdauta svētkus. Stopiņu novada iedzīvotājus aicinājām kopīgi sanākt Ulbrokas kultūras namā un pulcēties pie Balti klāta galda, lai iepazītos ar novada pašdarbnieku devumu, satiktu klātienē mūsu dziedātājus, dejotājus, audējus un rokdarbniekus, un parunātu par mums visiem būtiskiem jautājumiem. Ikdienas ritmā katrs ejam savās gaitās, koncertos tiekamies, bet parunāties laika neatliek. Šādi svētki ir ļoti laba vieta, kur satikties visiem vienuviet, labāk iepazīt vienam otru un radīt jaunas sadarbības idejas. Svētku reizei ļoti piederīgu un izjustu koncertu kultūras namā sniedza Zane Jančevska ar mūziķiem. Koncertā izskanēja skaistas latviešu tautasdziesmas, dzīves laikā krāti vecvecāku stāsti un atziņas, kas lika aizdomāties par daudzām mūsu dzīvē svarīgām lietām.

Baltā galdauta svētku tradīciju turpināsim arī nākamajos gados, dažādojot to norisi. 

Latvijas simtgades svēku ietvaros 30. gadadienu sagaidīs mūsu novada rota – Līgo parks. Šos svētkus esam iecerējuši svinēt ar multidimensionālu uzvedumu Līgo parkā.

Kā vēl vienu lielāko notikumu jāatzīmē – top grāmata par Ulbrokas muižu, kuras atvēršana iecerēta 2018.gadā. 

Ir iecerēti vēl vairāki lielāki un mazāki darbiņi, pasākumi un iedzīvotāju iniciatīvu realizēšana.

Vita Paulāne

(10.10.2016.)

 

Stopiņu novada domē 2016.gada 3.februārī tikās kultūras darbinieki un sporta pārstāvji, lai vienotā darba grupā strādātu pie pasākumu plāna svētku “Stopiņu novadam 130” 2017.gadā un Latvijas simtgades 2018.gadā, veiksmīgai norisei.

 
Darba grupā tika pārrunāta 2016.gada plānotā kultūras programma, kurā ir iekļauti Latvijas simtgadei veltīti pasākumi. Tika apspriestas saņemtās idejas un priekšlikumi novada svētku un Latvijas simtgades pasākumu programmas veidošanai.
Radošas un interesantas idejas, pie kurām tiek strādāts, un pavisam jaunu ideju asni tika iesēti auglīgās darba grupas diskusijās. 

Kā galvenā dāvana Latvijas simtgadē Stopiņos būs jaunā Kultūras centra atvēršana mūsu novada ļaudīm un viesiem. Darba grupa vienojās arī par āra objekta, instalācijas veidošanu, kas būtu veltīta Latvijas simtgadei un šo darbu uzticēt mūsu radošajam UMMS mākslas nodaļas kolektīvam. Novada svētku ietvaros tiks atskaņota komponista Māra Lasmaņa kantāte “Ezera mistērija”  ar mūsu novadnieka, dzejnieka Pētera Brūvera vārdiem. Kantātes atskaņošanā piedalīsies pašvaldības pašdarbnieki, UMMS pedagogi un viesmākslinieki. Vēlamies veidot dokumentālus materiālus par mūsu novada simtgadniekiem, TLMS ”Ulbroka” dalībnieces veido Stopiņu novada tautas tērpu. Svinēsim Baltā galdauta svētkus arī mūsu ciemu ielās, sasaistot to nosaukumus ar literāriem darbiem vai to autoriem, svinēsim Līgo parka 30 gadu svētkus ar multidimensionālu uzvedumu Līgo parkā, stādīsim kokus, organizēsim daudz dažādus interesantus un izzinošus pasākumus un notikumus, gaidīsim arī ikviena interesenta ierosinājumus.

Šā gada 4.maijā Stopiņu novadā svinēsim Baltā galdauta svētkus, kas ir viens no Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem, kas noritēs visā Latvijā. Ar Baltā galdauta svētkiem ir doma iedibināt jaunu tradīciju Latvijas valstiskuma svinīgai atzīmēšanai ģimenēs un kaimiņu kopienās. Baltajam galdautam ir arī simboliska nozīme, caur šādu tradīciju godinot vietējos nozīmīgākos notikumus un personības, ko šogad realizēsim arī Ulbrokas kultūras namā, 4.maijā organizējot koncertu un uz “Baltā galdauta” visiem interesentiem būs iespēja iepazīt mūsu novada kultūras bagātības.

(10.02.2016.)

 

Atpakaļ