Navigācija

NO SIMBOLA LĪDZ ZĪMEI

 

Izstādē  “NO SIMBOLA LĪDZ ZĪMEI” izmantotie informācijas avoti

1. Gadskārtu grāmata : folkloras materiālu hrestomātija ar komentāriem / M.Mellēna ... [u.c.]. - Rīga : Madris, [2004]. - 496 lpp. : il. - Bibliogr.: 479.-486.lpp.
ISBN 9984314081.
Folklora, latviešu. Svētki. Dzīvesveids un paražas.

2. Garokalna, Daina, 1954-.  Latvju sargājošās spēka zīmes / Daina Garokalna, teksts ; Irēna Ansava, dizains un makets. - [B.v.] : PŪCE apgāds, 2014. - 62, [2] lpp. : il. - Literatūra: [64]. lpp.
ISBN 9789934840364.
Zīmes un simboli.

3. Ideju vārdnīca : domātāji, teorijas un jēdzieni filozofijā, zinātnē, reliģijā, politikā, vēsturē un mākslā / Ovens Adikibi, Bernards Baleins, Elizabete Brejī, Deniss Derbišīrs, Mavils Izi Dīens, Sīlija E.Dīna-Dramonda, Kriss Marijs, Mārtins Pālmers, Rojs Porters, Ričards Praims, P. M. Rauntrijs, Džo Steinss, Kalums Storijs, Kriss Stringers, Kolins Tadžs, Katrīna Tompsone ; angļu izd. sast. un virsred. Anna Lūsija Nortona ; no angļu val. tulk.: Zaiga Ikere, Jānis Markots, Normunds Pukjans un Maija Treilona ; tulk. red. un papild. Aldis Lauzis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999 (a/s "Poligrāfists"). - 659 lpp. : sh., tab. ; 24 cm. - Priekšm., pers. un angļu-latviešu rād.: [578.]-659. lpp. - Ideju vārdnīca ir vispusīga rokasgrāmata par jēdzieniem un uzskatiem, kuri veidojuši mūsu pasaules seju. Tajā aptverti ne vien filozofiski, reliģiski un estētiski uzskati, bet arī zinātniskas, mākslinieciskas, vēsturiskas un politiskas idejas. - Tulk. no izd.: The Hutschinson Dictionary of Ideas (Oxford, 1995).
ISBN 998404646X.

4. Kraukle, Daina.  Latviešu rakstu zīmes / Daina Kraukle ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Jumava, 2006. - 97, [3] lpp. : il.
ISBN 9984381021.
Ornamenti. Zīmes un simboli.

5. Kursīte, Janīna, 1952-.  Zīmju valoda: latviešu žesti : monogrāfija / Janīna Kursīte ; recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda ; Ieva E. Kalniņa ; redkolēģija: Ieva Kalniņa, Ojārs Lāms, Māra Grudule, Pāvels Štolls, Inga Stepukoniene ; literārās redaktores: Ruta Puriņa, Gita Bērziņa ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; vāka dizaina aut. Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 302 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - (Latvijas gadu gredzeni literatūrā). - Bibliogrāfija: 289.-299. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934181948.
Ķermeņa valoda - Latvija. Neverbālā komunikācija - Latvija. Latviešu zīmju valoda.

6. Latvju raksti : tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā u.t.t. : pēc materiāliem valsts un privātos krājumos : [3 sēj.]= Ornement Letton / galv. red. Jānis Peters. - Parīze : Latvijas Grāmata, 1990. - [250] lp. : il. - Teksts paral. latv., fr. - Oriģ. izd. : Rīga: Valstspapīru spiestuves izdevums, 1924.-1931.
1.sēj. Tautas apģērbi un apģērbu daļas Kurzemē un Zemgalē.
Etnogrāfija - Latvija. Tautastērps - Latvija.

7. Latvju raksti : tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā u.t.t. : pēc materiāliem valsts un privātos krājumos : [3 sēj.]= Ornement Letton. - Parīze : Latvijas Grāmata, 1990. - [300] lp. : il. - Teksts paral. latv., fr. val. - Oriģ. izd. : Rīga: Valstspapīru spiestuves izdevums, 1924.-1931.
2.sēj. Tautas apģērbi un apģērbu daļas Vidzemē, Latgalē un Augšzemē.
Etnogrāfija - Latvija. Tautastērps - Latvija.

8. Latvju raksti : tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā u.t.t. : pēc materiāliem valsts un privātos krājumos : [3 sēj.]= Ornement Letton. - Parīze : Latvijas Grāmata, 1990. - [300] lp. : il. - Teksts paral. latv., fr.val. - Oriģ. izd. : Rīga: Valstspapīru spiestuves izdevums, 1924.-1931.
3.sēj. Lauku celtniecība, istablietas, trauki u.c.
Etnogrāfija - Latvija. Rotājumi un ornamenti - Latvija.

9. Lielā simbolu enciklopēdija / no vācu val. tulk. Līga Kalniņa un Sarmīte Pijola ; Hansa Bīdermaņa priekšv. - [Rīga] : Jumava, [2002]. - 647 lpp. : il. - Bibliogr.: 613.-638.lpp. . - Pers. un priekšmetu rād.: 639.-647.lpp.
ISBN 998405554X.
Zīmes un simboli. Enciklopēdijas un vārdnīcas.

10. Ornaments Latvijā : Materiāli mākslas vēsturei : : [Krājums] / sast. un priekšv. aut. E. Grosmane. - Rīga : Zinātne, 1994. - 123, [4] lpp. : il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav.: vācu.
ISBN 5796610325.
Etnogrāfija. Zīmes un simboli.

11. Ozola, Ira.  Rotaļas ar zīmēm vai Zīmju rotaļas ar mums / Ira Ozola ; [red. Nora Kalna ; tulk angļu val. Jolanta Mača ; fotogr. Gundega Zemture ; il. Vita Bogana]. - Rīga : Savija, [2014]. - 62, [1] lpp. - Izmantotā lit.: 52.-53.lp. - Kopsavilkums angļu val.
ISBN 9789934140402 : cietos vākos.
Zīmes un simboli - Latvija. Mežģīnes un mežģīņu darināšana. Etnogrāfija - Latvija. Rotājumi un ornamenti - Latvija.

12. Senlatviešu rakstības noslēpumi : [enciklopēdija] / Jura Paidera teksts un fotoatt. ; māksl. Aigars Truhins. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2003]. - 80 lpp. : il. - (Latvijas mazā enciklopēdija). - Bibliogr.: 80.lpp.
ISBN 998422922x.

13. Svētie simboli : kultūras, reliģijas un mistērijas / Roberta Adkinsona red. ; tulk. Edgars Lūkins. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2009 (Ķīna). - 792 lpp : krās. il. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Sacred symbols.
ISBN 9789984233130.
Zīmes un simboli. Reliģijas. Ēģiptes vēsture. Ķelti. Ziemeļamerikas indiāņi. Maiji. Budisms. Daoisms. Zīmes un simboli.

14. Tresiders, Džeks.  Simbolu vārdnīca : tradicionālie un neparastie tēli un simboli / Džeks Tresiders ; no angļu val. tulk. Normunds Pukjans ; red. Iveta Kondrāte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 236 lpp. : il. ; 25 cm. - Vārdu papildrād.: 229.-236. lpp. - Oriģin.nos.: Dictionary of symbols.
ISBN 9789984401522.
Zīmes un simboli - Latviešu valoda - Vārdnīcas.

15. Zemītis, Guntis, 1955-.  Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē : monogrāfija / Guntis Zemītis ; LU Latvijas vēstures institūts ; red. Ināra Stašulāne ; angļu val. tulk. Valdis Bērziņš ; angļu teksta red. Vija Stabulniece ; māksl. Ināra Jēgere ; uz 4.vāka Jura Urtāna aerofoto. - Rīga : Latvijas vēstures institūts, 2004 (Rīga : (Valsts zemes dienesta Poligrāfijas daļa "Latvijas karte"). - 227 lpp. : diagr., il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - G.Zemīša monogrāfijā apkopoti raksti, kas tapuši galvenokārt pēdējos desmit gados. Raksts par lībiešu reliģiju tiek publicēts pirmoreiz. Atsevišķs raksts veltīts vienam no raksturīgākajiem indoeiropiešu kultiem - zirga kultam. - Kopsav. angļu val.
ISBN 998460120X.
Zīmes un simboli - Latvija. Arheoloģiskie izrakumi. Etnogrāfija - Latvija.

16. Zīmes & simboli : no senajiem hieroglifiem līdz mūsdienu logotipiem / no angļu val. tulk. Anita Kazāka ; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 352 lpp. : krās. il. ; 24 cm. - Bibliogr.: 344.-345. lpp. . - Rād.: 346.-351. lpp. - Oriģ. nos.: Signs & symbols.
ISBN 9789934012686.
Zīmes un simboli. Enciklopēdijas un vārdnīcas.

*****

17. Mitoloģija //  Sēja, Gundega.  Mana Latvija / Gundega Sēja ; māksl. Inguna Kļava, Edgars Švanks. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [b.g.]. - 128 lpp. : il. - (Mana pirmā enciklopēdija). - Vārdu skaidrojums: 126.-128. lpp.
ISBN 9984229564.
Bērnu enciklopēdijas un vārdnīcas, latviešu.
Latvija.
22.-23.lpp.

18. Zīme //   Latviešu valodas vārdnīca : A - Ž : [aptuveni 25 000 vārdu] / Rita Bāliņa ... [u.c.]. - Rīga : Avots, 1987. - 883 lpp.
Enciklopēdijas un vārdnīcas. Latviešu valoda.
875.lpp.

*****

19. Burve-Rozīte, Anda  Bezgalīgs kājiņas risinājums : dizaineri Miķelis Baštiks un Aleksandrs Beļajevs radījuši jaunu burtu fontu Cirulis Display, kas mūsdienīgi pasniedz gandrīz pirms simt gadiem tapušo māksl. Anša Cīruļa [1883-1942] kultūrmantojumu : [par dizaina SIA "Asketic" izstrādāto burtveidolu "Cirulis Display"] / Anda Burve-Rozīte ; tekstā stāsta uzņēmuma dibinātājs M.Baštiks, A.Beļajevs, dizainere Aleksandra Samuļenkova (Nīderlande).  Ir, Nr.41 (2017, 12./18.okt.), 41.-43.lpp. : ģīm. ISSN 1691-6166.

20. Ektermane, Brigita,  Akas zīme – jauns sākums : [par latviešu spēka zīmi] / Brigita Ektermane.  Mājas Viesis, Nr.17 (2015, 4./17.sept.), 10.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931.

21. Ektermane, Brigita,  Jumis : [par latviešu spēka zīmi] / Brigita Ektermane.  Mājas Viesis, Nr.13 (2015, 3./16.jūl.), 8.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931

22. Ektermane, Brigita,  Krusts : [par latviešu spēka zīmi] / Brigita Ektermane.  Mājas Viesis, Nr.7 (2015, 10./23.apr.), 8.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931.

23. Ektermane, Brigita,  Laimas zīme : [par latviešu spēka zīmi] / Brigita Ektermane.  Mājas Viesis, Nr.9 (2015, 8./21.maijs), 8.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931.

24. Ektermane, Brigita,  Māras zīme : [par latviešu spēka zīmi] / Brigita Ektermane.  Mājas Viesis, Nr.3 (2015, 6./19.febr.), 8.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931.

25. Ektermane, Brigita,  Mēness zīme : [par latviešu spēka zīmi] / Brigita Ektermane.  Mājas Viesis, Nr.5 (2015, 6./19.marts), 10.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931.

26. Ektermane, Brigita,  Pērkona krusts : saukts arī par Ugunskrustu, Kāškrustu jeb svastiku : [par latviešu spēka zīmi] / Brigita Ektermane.  Mājas Viesis, Nr.15 (2015, 7./20.aug.), 8.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931.

27. Ektermane, Brigita,  Saules zīme : [par latviešu spēka zīmi] / Brigita Ektermane.  Mājas Viesis, Nr.1 (2015, 9./22.janv.), 8.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931.

28. Ektermane, Brigita,  Zvaigznes zīmes : [par latviešu spēka zīmēm] / Brigita Ektermane.  Mājas Viesis, Nr.11 (2015, 5./18.jūn.), 8.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931.

29. Latvju zīmes kā spēks un atbalsts : [par seno latvju zīmēm, to simbolisko nozīmi un izmantošanu] / tekstā stāsta dziedniece Beāta Sproģe-Kozlovska.  36,6°C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk Piel. "Ezoterikas ceļvedis 2" ; Nr.4, Nr.11 (2016, nov.), [4.-6.]lpp. : ģīm. ISSN 1691-1245.

30. Liepiņa, Inese  Latvju zīmju renesanse / Inese Liepiņa ; tekstā stāsta tetovētājs Olafs Taube, tetovējuma nēsātāji Marija Ābola, Līga Kļavniece, Edijs Hermanons, Reinis Freilibs [u.c.].  Diena Piel. "Sestdiena", ISSN 1407-1312, Nr.119 (2017, 22.jūn.), [26.-29.]lpp. ISSN 1407-1290.

31. Sidoroviča, Tīna  Zīmes dzīves notikšanai : [par latvju rakstu zīmēm un to iedarbību] / Tīna Sidoroviča ; tekstā stāsta baltu tradīciju un zīmju zinātājs Roberts Šilings.  Annas Psiholoģija, Apr. (2017), 74.-76.lpp. : ģīm. ISSN 2243-688X.

32. 2017. gada 28. maijā Līgo parkā tika prezentēts Stopiņu novada tautastērps – dāvana novadam 130 gadu jubilejā [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Stopiņi, Stopiņu novada dome, [2017]. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.stopini.lv/lv/novads/stopinu-novada-tautasterps
Resurss aprakstīts 2018.gada 4.janvārī

33. Vītoliņa, Ārija. Stopiņu novada piederības zīme – tautastērps / Ārija Vītoliņa // [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Stopiņi, Stopiņu novada dome, 2017. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.stopini.lv/lv/novads/stopinu-novada-tautasterps
Resurss aprakstīts 2018.gada 4.janvārī

Atpakaļ