Godināti Stopiņu novada uzņēmēji

10/11/2017

2017. gada 9. novembrī notika “Stopiņu novada uzņēmēju diena 2017”, kuru organizēja Stopiņu novada pašvaldība.

Kā Uzņēmēju dienas norises vieta šogad tika izraudzīta “Pienenīte”. Pasākumu atklāja un visus uzņēmējus sveica PII “Pienenīte” audzēkņu vokālais ansamblis, skolotājas Līgas Kurzemnieces vadībā. 

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne sniedza nelielu ieskatu par Stopiņu novada pašvaldību. Projektu vadītāja Ilze Kļaviņa pastāstīja par projektu aktualitātēm un atbalsta iespējām uzņēmējiem. Attīstības un plānošanas speciāliste Linda Čakše informēja par izmaiņām jaunajā novada teritorijas plānojumā, kas stājās spēkā no 2017. gada. Ainavu arhitekte Megija Gailīte prezentēja ideju par Latvijas simtgadei veltīta skvēra izveidi Ulbrokā un uzņēmēju iespējamo līdzdalību skvēra idejas realizācijā.

SIA “Getliņi EKO” vadītājs Imants Stirāns uzrunāja uzņēmējus par iespēju veidot savstarpēju uzņēmēju sadarbības platformu, lai kopīgi risinātu dažādas problēmas un veidotu vienotu interešu pārstāvību pašvaldībā un citās organizācijās.

Šogad novadā ir uzsākta tradīcija – novada uzņēmēju apbalvošana. Uzņēmumi tika apbalvoti dažādās nominācijās, ņemot vērā veiktos nodokļu maksājumus, nodarbināto darbinieku skaitu, veiktās inovācijas, izaugsmes, attīstības un citus faktorus.

Izvērtējot Valsts Ieņēmumu dienesta sniegto informāciju par uzņēmumu veiktajām iemaksām valsts budžetā 2016. gadā, nominācijā “LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS” balvas tika pasniegtas - SIA DEPO, SIA KNAUF, SIA GETLIŅI EKO, SIA BSW LATVIJA, SIA VOLVO TRUCK LATVIJA, SIA TAMRO. Nominācijā “NOVADA LIELĀKAIS DARBA DEVĒJS” tika apbalvoti SIA  KRONUS un SIA DINOTRANS. Nominācijā “LIELĀKAIS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU MAKSĀTĀJS” balvas saņēma SIA BEINITS, SIA BALT CARGO SOLUTIONS, SIA CONSOLIS LATVIJA, SIA METAMIX SERVICE GROUP. 

Nominācijā “NOVADA EKSPORTĒTĀJS” balvu saņēma uzņēmums SIA MARKO KEA. Nominācija “NOVADA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS” tika pasniegta uzņēmumam SIA AUGSTCELTNE. Uzņēmums SIA ULBROKA tika apbalvots nominācijā “NOVADA IZAUGSME”. 

Mūsu novadā turpina attīstīties tūrisms un arvien jauni uzņēmumi uzsāk darbību šajā nozarē. Nominācijā “TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS” balvu saņēma piemājas zoo “BRIEŽI”, kas veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus un ir apmeklētāju iecienīts. Nominācijā “NOVADA JAUNUMS TŪRISMĀ” balvu saņema KRĪVU KLĒTS muzeja saimnieki. Šī lauku sēta savu darbību uzsāka 2015. gadā, 2017. gadā viesi tika uzņemti jau kuplā skaitā un sēta atvērta arī kāzu tradīciju veikšanai un svinībām. 

Nominācijā “NOVADA POUPLĀRĀKAIS PĀRTIKAS VEIKALU TĪKLS” tika apbalvoti SIA ANADA LaTS VEIKALI, kas darbojas 3 novada ciemos.

SIA ULENBROKS, plašāk zināma kā kafejnīca “Pie kamīna”, tika apbalvota nominācijā “NOVADA VIESMĪLĪBA”. 

Sakām paldies visiem novada uzņēmējiem par ieguldījumu uzņēmumu un novada izaugsmē. Paldies tiem uzņēmumiem, kas atbalsta novada jauniešus, piedāvājot iespēju vasarā strādāt – jau vairākus gadus notiek sadarbība ar SIA “Getliņi EKO”, šogad pievienojās tirdzniecības nams “Kurši”, aicinām arī citus uzņēmumus, sadarbībā ar pašvaldību, piedāvāt darbu jauniešiem vasaras mēnešos. 

Paldies visiem uzņēmumiem, kas ar savu atbalstu piedalās novada pasākumu organizēšanā un norisē, sporta komandu atbalstā, īpaši  SIA “Ulbroka”, SIA “Kronus”, SIA “Knauf”, SIA “Getliņi EKO”.

Uzņēmēju dienas diskusijās tika atbalstīta ideja par novada uzņēmēju apvienības veidošanu. Uzņēmēji vienojās par tikšanās organizēšanu janvārī, SIA “Getliņi EKO” uzņēmumā. Aicinām novada uzņēmējus, kuri nav pieteikušies, bet ir interese -  pieteikties kopējai sadarbībai, kontaktpersona un plašāka informācija – Inese Skrastiņa, e-pasts: inese.skrastina@stopini.lv, tālr. 27854570.

Lai veiksmīga un produktīva turpmākā sadarbība!

Stopiņu novada dome

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/galerijas/stopinu-novada-uznemeju-diena-2017-439