Emmai Bērziņai – 105 gadi

19/10/2017

Sirsnīgi sveicam Emmu Bērziņu 105. dzimšanas dienā!

2017. gada 19. oktobrī Stopiņu novada vecākajai iedzīvotājai Emmai Bērziņai apritēja 105 gadi. Mazmeitas Aigas Eihes sirsnīgā gādībā, Emmas kundze sagaidīja sveicējus no pašvaldības. Ar sveicieniem, veselības un dzīvotprieka vēlējumiem Emmas kundzi dzimšanas dienā sveica Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens un Sociālā dienesta vadītāja Ilma Lāčgalve. Ar krāšņu ziedu pušķi jubilāri sveica Stopiņu novada Pensionāru biedrības vadītāja Marga Tropa.

Krietnu stundu pavadījām ar Emmas kundzi dzirkstošās sarunās, jaunības atmiņās un svarīgās dzīves atziņās. Kā atzina Emma Bērziņa – cilvēkam svarīgi dzīvē ir būt godīgam, un pastāstīja dažus piemērus no savas bagātās dzīves pieredzes.

Emma Bērziņa piepulcējas 105 gadu sasniegušajiem iedzīvotājiem, un šobrīd tādu Latvijā ir jau vairāk kā 30! Vecākajam iedzīvotājam Latvijā šobrīd ir 119 gadu.

Paldies Emmas Bērziņas ģimenei par jauko uzņemšanu, un lai visiem laba veselība!

Stopiņu novada dome