2 item(s)

$79.00

30. martā Stopiņu novadā notiks IDEJU FORUMS - STOPIŅI 130, LATVIJAI 100

30/03/2017

Sagaidot Stopiņu novada 130. jubileju 2017. gadā un Latvijas valsts 100-gadi 2018. gadā ir plānots īstenot virkni pasākumu mākslas un kultūras jomā, tāpēc, ir nepieciešama kopīgas sadarbības platforma - esošo ideju un inciatīvu apzināšana un spēcināšana, pievienojot jaunas, apkopojot pieejamos resursus, izvirzot sasniedzamos mērķus un izmērāmos rezultātus.

Ņemot vērā profesionāļu - novada iestāžu vadītāju un kultūras un izglītības darbinieku, aktīvu novada iedzīvotāju iniciatīvu dzīves kvalitātes, kultūras pieejamības un iedzīvotāju iesaistes uzlabošanai Stopiņu novadā, Ulbrokas kultūras namā šā gada 30.martā no plkst. 10:00-14:00 tiek organizēta kopdarba sesija - „Ideju forums Stopiņi 130, Latvija 100”.

Izmantojot pakalpojumu dizaina metodoloģiju, ar sistematizētu darbu grupās tiks identificētas esošās idejas un iniciatīvas, veidoti jauni produkti vai pakalpojumi un identificēti tālākās rīcības soļi. Šāda pieeja ļauj izveidot produktu (notikumu, pasākumu) vai pakalpojumu, balstoties dažādu mērķauditorijas grupu (iedzīvotāji, darbinieki, tūristi) vajadzībās un vēlmēs, ņemot vērā konkurējošos un līdzvērtīgos produktus, lai radītu savu, unikālo un raksturīgo, kuru kopīgiem spēkiem un resursiem arī īstenot. Šāda inciatīva arīdzan palīdzēs izveidot vērtīgu, pielietojamu un pieredzamu Stopiņu novada zīmolu. 

Darba sesija: 
• Ievads, uzdevuma definēšana, metožu skaidrojums. 
• Darbs pie pakalpojuma satura un idejas izstrādes.
• Darbs pie pakalpojuma īstenošanas, ieviešanas un komunikācijas plāna.
• Ideju novērtēšana, apvienošana, tālāko soļu identifikācija. 

Semināru vadīs stratēģiskā mārketinga un komunikācijas speciāliste Liene Kupča. 

Aicinām ikvienu Stopiņu novadā dzīvojošu, strādājošu piedalīties ideju forumā.

Ideju forumu organizē Stopiņu novada pašvaldība. Pieteikšanās līdz 29. martam, rakstot uz e-pastu: ilze.klavina@stopini.lv, tālr. 27757387.

Stopiņu novada dome