2 item(s)

$79.00

28. aprīlī - Lielā Talka Stopiņu novadā

19/04/2018

28. aprīlī visā Latvijā notiks Lielā talka.

Stopiņu novads, kā katru gadu, pievienojas un aicinām visus iedzīvotājus iesaistīties lielajā darbā!

Talkas sākums plkst. 9:00. 

Sakopsim savu dzīvesvietu – tuvāko apkārtni, ielu, sētu, pagalmu. 

Īpaši aicinām doties talkot kopā uz Sauriešu karjeru. Sakārtosim iecienīto pastaigu un atpūtas vietu gar Sauriešu karjera malu, pulcēšanās Pludmales ielas galā automašīnu stāvvietas laukumā.

Sakopsim arī taku gar Ulbrokas ezermalu, pulcēšanās futbola sporta laukumā.

Talkas koordinators Stopiņu novadā - pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko (tālr.67910095, e-pasta adrese maksims.griscenko@stopini.lv). Pie M.Griščenko varēs pieteikt vietas atkritumu izvešanai. 

Ap plkst.12.00 talciniekus, kā vienmēr, gaidīsim uz gardo talkas zupu - Ulbrokā pie kultūras nama, Sauriešos pie katlumājas, Upeslejās pie sporta laukuma, Līčos pie dienas centra un Cekulē pie katlu mājas. 

Stopiņu novada pašvaldība