2 item(s)

$79.00

 • Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Novada jaunumi
 • /
 • Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu Pašvaldības vēlēšanām 2017. gadā

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu Pašvaldības vēlēšanām 2017. gadā

17/03/2017

Stopiņu novada Vēlēšanu komisija aicina pieteikties vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam Stopiņu novada vēlēšanu iecirkņos Pašvaldības vēlēšanām.

Stopiņu novadā darbojas trīs vēlēšanu iecirkņi:

 • 789 – Ulbrokas kultūras nams, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads;
 • 799 – “Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu novads;
 • 800 – Gaismas speciālā internātpamatskola, Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads.

Katrā vēlēšanu iecirknī nepieciešami septiņi komisijas locekļi.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir: 

 • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
 • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

- Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
- Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Stopiņu novada domes tīmekļa vietnē: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibu-velesanas-2017/velesanu-iecirkni-un-komisijas, sadaļā Pašvaldība, apakšsadaļā Pašvaldību vēlēšanas 2017, Vēlēšanu iecirkņi un komisijas.

Kandidātiem pieteikums ir jāaizpilda un jāiesniedz Stopiņu novada domē 2. stāvā 1. kabinetā līdz 2017. gada 12. aprīlim

Darba laiki: pirmdiena - 9:15-19:00, otrdiena - 8:301-7:00, trešdiena - 8:30-17:00, ceturtdiena - 8:30-18:00, piektdiena - 8:30-16:00, pusdienu pārtraukums 13:00-13:45.

Stopiņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Evita Rozenbaha-Kalniņa
Tālr.: 67387226