2 item(s)

$79.00

 • Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Izglītība
 • /
 • 1., 2. un 5. jūnijā - audzēkņu uzņemšana Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 2017./2018. mācību gadam

1., 2. un 5. jūnijā - audzēkņu uzņemšana Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 2017./2018. mācību gadam

31/05/2017

MŪZIKAS NODAĻĀ

7-gadīgus bērnus uzņem:

 • klavieru klasē
 • vijoles klasē
 • kora klasē

8 līdz 10-gadīgus bērnus uzņem:

 • kokles klasē
 • ģitāras klasē
 • akordeona klasē
 • flautas klasē
 • klarnetes klasē
 • saksofona klasē
 • mežraga klasē
 • trompetes klasē
 • trombona klasē
 • sitaminstrumentu klasē

6 – 7 gadīgus bērnus uzņem mūzikas dotību attīstības grupā.

Iestājeksāmenā bērnam:

 • jānodzied tautas dziesma (2-3 pantiņi);
 • ar balsi jāatkārto skolotāja atskaņotās skaņas un motīvus;
 • ar plaukstām jāatkārto skolotāja atskaņotais ritms.

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

8 - gadīgus bērnus uzņem 1. kursā

6 – 7 gadīgus bērnus uzņem mākslas dotību attīstības grupā

Iestājeksāmenā bērnam:

 • 40 minūšu laikā jāuzzīmē zīmējums, kurā tiek pārbaudīta proporciju izjūta
 • 40 minūšu laikā jāuzglezno darbs, kurā tiek pārbaudīta krāsu izjūta


Iestājeksāmeni 1., 2., 5. jūnijā no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00 (līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecībai).

Tālruņi informācijai 25125232, 67910948.
Adrese: Institūta iela 1b, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Plašākā informācija: http://www.umms.lv/par-skolu/dokumenti/uznemsana/

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola