2 item(s)

$79.00

VAS PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA paziņojums

11/07/2017

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

31.05.2017. noslēgts zemesgabala Institūta ielā 19, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.80960030962, 383/38095 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs O.Jerofejeva, pirkuma cena 419,54 EUR. 
27.06.2017. noslēgts zemesgabala Institūta ielā 19, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.80960030962, 361/38095 domājamās daļas pirkuma līgums. Pircējs V.Popelkovska, pirkuma cena 395,44 EUR.
28.06.2017. noslēgts zemesgabala Institūta ielā 19, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.80960030962, 648/38095 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs A.Zarutskiy, pirkuma cena 709,81 EUR.
29.06.2017. noslēgts zemesgabala Institūta ielā 19, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kadastra Nr.80960030962, 646/38095 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs A.Čehrovs, pirkuma cena 707,62 EUR.