2 item(s)

$79.00

Turpinās Stopiņu novada iedzīvotāju aptauja

09/03/2018

Stopiņu novada pašvaldība veic Stopiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi. Programmas izstrādes gaitā ir būtiski uzzināt novada iedzīvotāju viedokli, un tāpēc aicinām piedalīties aptaujā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot jūsu viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Stopiņu novada attīstības programmas izstrādei.  

Aptaujas anketas būs iespējams aizpildīt līdz 2018. gada 31. martam.  Elektroniski aptauja pieejama: http://ej.uz/stopinu_ap 

Drukātā veidā anketas būs pieejamas marta “Tēvzemītes” numurā, novada bibliotēkās un dienas centros, Stopiņu novada domē, no 6. marta. Aizpildītās anketas var atstāt „Aptauju” kastītēs dienas centros, bibliotēkās, izglītības iestādēs un citās pašvaldības iestādēs.

Aptauja ir anonīma un informācija tiks publicēta apkopotā veidā. 

Stopiņu novada dome