Stopiņu novada jauniešu pasākumu plāns 2017. gadam

 

Labdarības mēnesis “NOVADA ČETRKĀJAINIE DRAUGI” 

•    Sadarbībā ar dienas centriem un dzīvnieku pansiju “Ulubele” (pastaigas ar suņiem, aktuāla atbalsta sniegšana un iesaistīšanās patversmes iniciētajā projektā “Cilvēcības skoliņa”, u.c.)

14. februāris VALENTĪNDIENA – ‘’MĪLU STOPIŅUS’’ 

•    Konkurss: no 1. līdz 12. februārim novada iedzīvotājiem būs iespēja savos Facebook kontos vai Stopiņu novada Jauniešu domes kontā ievietot foto ar aprakstu, kurā redzama dalībnieka mīļākā vieta novadā. Konkursā tiks vērtēti foto ar aprakstiem un mirkļbiku #milustopinus. 14.februārī notiks apbalvošana, kuras laikā klātienē varēs apskatīt iesūtītos foto. Darbus vērtēs neatkarīga žūrija, kas pārzin mākslas un literatūras pasauli, SNJD pārstāvji un Facebook lietotāji, spiežot “Like” savai favorītbildei.

25. februārī, no 13:00-15:00, pie dienascentra “Upeslejas” organizēsim sportiskās aktivitātes bērniem un jauniešiem. Būs stafetes, izaicinājumi, konkursi un balvas.

22. marts – PASAULES ŪDIENS DIENA

•    Atzīmējot Pasaules ūdens dienu, ciemosimies Sauriešu dienas centrā. Nepiespiestā gaisotnē izzināsim ūdens nozīmi mūsu dzīvē un iegūsim vērtīgas zināšanas.

1.aprīlis - JOKU DIENA 

•    Kas var būt uzmundrinošāks un veselīgāks par kārtīgu izsmiešanos?! Joku dienu pavadīsim smejoties un runājot par smiekliem un humoru. Varbūt atklāsies kāds jauns stand-up talants?! Tiekamies Cekules dienas centrā!

16. aprīlis - svinam LIELDIENAS LĪGO PARKĀ

22. aprīlis -  piedalāmies LIELAJĀ TALKĀ

21.maijs -  PASAULES DIENA „KULTŪRAS DAUDZVEIDĪBA DIALOGAM UN ATTĪSTĪBAI”

•    Latviešu kultūra ir neaprakstāmi bagāta un krāšņa, bet tāda ir arī citu tautu kultūra. Pasaules dienā iepazīsim paražas un tradīcijas no tautām, kas ir tepat blakus, kā arī tālu aiz trejdeviņiem kalniem un jūrām.

•    Mēs esam par ziedošām meitām un stipriem puišiem! Tad nu jūnijā, sagaidot vasaras gaidītākos svētkus – Jāņus, rādīsim, cik skaistas top meitas un braši slejas puiši mūsu novadā.

•    Esiet vērīgi; iegaumējiet visu, kas redzams visapkārt, jo tieši jūlijā būs jāliek lietā savas zināšanas par novadu. Nenāks par sliktu arī atcerēties Jaungada apņemšanos sportot! ;)

NOVADA JUBILEJAS MĒNESIS

•    Šis mēnesis ir JUBILEJAS mēnesis. Tad nu svinēsim un viesīsim svētku sajūtu arī jūsos. Hip hip urāā!

8.septembris -  STARPTAUTISKĀ RAKSTPRATĪBAS DIENA.

•    Sadarbībā ar dienas centriem organizēts lekciju/diskusiju cikls par informācijas pieejamības un aprites nozīmi mūsdienu sabiedrībā un kvalitatīvu tās izmantošanu (tas aktualizētu jautājumus par šo prasmju kvalitatīvu un pārdomātu izmantošanu, par iespējām šīs prasmes izmantot mūža garumā, par spēju prasmes  izmantot starpkultūru dialoga izveidē, kā arī paust savas vēlmes un viedokli plašākai sabiedrībai.  

21.septembris - STARPTAUTISKĀ MIERA DIENA

•    Diskusiju vakars “Mans miers” (aicinot respektēt ikvienu cilvēku bez aizspriedumiem un aktīvi iestāties pret jebkāda veida vardarbību, sekmējot dažādu sabiedrības grupu savstarpēju dialogu, starpnozaru sadarbību un īstenojot dažādas aktivitātes 

Rudentiņš – bagāts vīrs vai arī jaunietis.

Padarīsim visus rudenīgos darbus – grābsim lapas, uzņemsim pēdējos vitamīnus no rudens veltēm un baudīsim agros vakarus.

Novembris ir īpašs mēnesis Latvijai un arī mums, tāpēc arī šogad neaizmirsīsim apsveikt Latviju dzimšanas dienā un godināt kritušos.

Šeku reku decembris klāt!
Dāvanas gatavot varēsim sākt!

Liels ir prieks saņemt dāvanas, bet vēl lielāks prieks ir tās dāvināt. BET vislielākais prieks ir dāvināt dāvanu, kas paša rokām darināta un saiņota. Mēs jums palīdzēsim šo vislielāko prieku rast!

 

Atpakaļ