Būvniecības ieceres

 

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. 

1. Apgaismošanas balsta būvniecība Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu novads (kadastra numurs: 80960070093, zemes vienības kadastra apzīmējums 80960070360).

2. Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju:  Stopiņu novada būvvaldes telpās, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopinu nov. no 2018. gada 15. februāra līdz 2018. gada 15. martam, tālrunis 67911328.

3. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises viets un laiks: 2018.gada 26. februārī plkst. 16:00, Stopiņu novada būvvaldes telpās, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopinu nov.

4. Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese: Stopiņu novada būvvaldes telpās, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopinu nov. līdz 2018. gada 15. martam.

5. Informācija par būvniecības ierosinātāju SIA „Granīta ielas īpašumi”, reģ. Nr.40003678333, Kontaktpersona: Gatis Rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts: gatis@telpro.lv.

6. Informāciju par būvprojekta izstrādātāju: SIA „TelPro”, reģ.Nr.40103569497, Kr.Valdemāra iela 149-309, Rīga, LV-1013, kontaktpersona: Gatis Rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts: gatis@telpro.lv 

Planšete.

Aptaujas lapa.

(15.02.2018.)

 

Būvniecības ieceres veids: “Veikala ēkas jaunbūve”

Lēmums par būvniecības ieceri, “Veikala ēkas jaunbūve”, “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novadā (kad. Nr. 8096 002 0131). 

Pārskats par būvniecības ieceres, “Veikala ēkas jaunbūve”, “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novadā (kad. Nr. 8096  002 0131), publisko apspriešanu.

(09.03.2017.)

Būvniecības adrese: “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novads” (pašreiz tai skaitā “Vārpas”, kad. Nr. 8096 002 0423, “Biķeru baznīca”, kad. Nr. 8096 002 0434, “Kreipe-Krišjāņi”, kad. Nr. 8096 002 0130, “Meirāni”, kad. Nr. 8096 002 0473 un “Līdumi”, kad. Nr. 8096 002 0132)

Pamatojoties uz Stopiņu novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.01.2017. sēdē pieņemto lēmumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību (20.01.2017. lēmums Nr. BIS-BV-5.2-2017-4), būvniecības ierosinātājs SIA “Verus Praedium” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri “Veikala ēkas jaunbūve “Mežaizvēji”, Dreiliņi, Stopiņu novads”, kad. Nr. 8096 002 0131,

Būvniecības ierosinātājs:
SIA “Verus Praedium”, reģistrācijas Nr. 40103954211, Kalpaka bulvāris 10-32, Rīga, LV-1010, tālr. 25772151

Projektētājs:
SIA “Arplan”, reģistrācijas Nr. 40003528365, Meistaru iela 10/12, Rīga, LV-1050, tālr. 67227102

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 16.02.2017. plkst. 17:00 Ulbrokas kultūras nama telpās, Institūta ielā 1A, Ulbrokā

Informatīvie materiāli pieejami no 27.01.2017. līdz 24.02.2017.

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli:

Planšete nr.1

Planšete nr.2

Planšete nr.3

Planšete nr.4

Planšete nr.5

Atsauksmes var iesniegt līdz 24.02.2017.:
1.    Būvvaldē Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, vai elektroniski parakstītus buvvalde@stopini.lv.
2.    Stopiņu novada domē Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

(27.01.2017.)

 

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai  (30,08,2016,)

Paziņojums par publisko apspriešanu plānotajai būvniecības iecerei   (05.10.2015.)

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai  (27.03.2014.)

 

Atpakaļ